Läs mer om konsekvenserna av att saker och ting hamnar på fel plats. Följ med till Södra Cell och Ahlsells tillfälliga butikslösning.
Webbversion
2016 #4
September
Var sak på sin plats med Foreign Material Exclusion
Foreign Material Exclusion, FME, är en process för att förhindra att främmande ämnen eller föremål hamnar på en plats där de kan innebära en ekonomisk eller säkerhetsmässig risk. Enkelt uttryckt så handlar det om att se till att saker inte är där de inte ska vara. På OKG AB som driver kärnkraftverket i Oskarshamn, har man valt Ahlsell som leverantör av utrustning som underlättar FME-arbetet på anläggningen.
Läs mer »
Flexibla förrådslösningar förenklar och förbättrar industriprojekt
På Väröhalvön, cirka sex mil söder om Göteborg, är arbetet med att färdigställa världens största bruk för produktion av barrsulfatmassa inne i slutfasen. Bruket ingår i Södra Cell som i början av 2014 tog det strategiska beslutet att investera drygt fyra miljarder kronor i en utbyggnad av massabruket. För att finnas nära till hands och på bästa sätt kunna serva de cirka 2 000 montörer som jobbar i projektet, öppnade Ahlsell en tillfällig butik på byggplatsen.
Läs mer »
Livslångt lärande med Ahlsellakademin »
Webbutiken är alltid öppen. Välkommen in! »
Rätt person på rätt plats med tjänsten Runners »

Ahlsell Sverige AB
Telefon 0771-870 870