Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
NYHETSBREV Juli 2018
1165 Bilder Nyhetsbrev 600x268px Skigsbrand (002)
Få skogsbränder trots torka  

NYHET  Trots det extremt torra vädret har antalet skogsbränder varit förhållandevis få och i begränsad omfattning. Detta tack vare att skogsentreprenörerna har följt branschens riktlinjer vilket i vissa fall inneburit att arbetet inte har kunnat utföras samt att räddningstjänsterna har rykt ut med större styrkor och mer resurser jämfört med tidigare år.

Förhoppningsvis fortsätter det på samma sätt resten av sommaren även om brandrisken ökar vecka för vecka speciellt i södra Sverige.

Information om skogsbränder 
  • Skogsbranschens riktlinjer kan laddas ner från Skogforsk hemsida. 
  • Riktlinjerna ”Riskhantering avseende brand” kan du ladda ned på Skogforsks hemsida. Läs mer >>
  • En bilaga med kommentarer och kompletterande information finns till riktlinjerna "Riskhantering avseende brand”.  Läs mer >>    
1x1 1171 Hornbr%c3%a4nning nyhetsbrev (002)
1x1
Revidering av regler för hornbränning

REMISS  En revidering har gjorts av riktlinjerna för Hornbränning – Heta Arbeten®.  Materialet har flera tänkta användningsområden:
  • Fördjupningsmaterial för instruktörer i Heta arbeten®.
  • Utbildningsmaterial för veterinärer och husdjurstekniker som går behörighetsutbildningen Heta arbeten®
  •  nformationsmaterial till dem som arrenderar gårdar.

Sista svarsdag på remissen är den 12 augusti.
Ladda ned remissen här
1172 solceller nyhetsbrev (002) 640x640transp
Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet ute på remiss

REMISS Flik 5 Elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet har reviderats och är utsänd på remiss. I förslaget har det införts nya kapitel om solcellsinstallation och batterilagring samt laddning av fordon.

Sista svarsdag på remissen är den 2 september.

Remissen kan laddas ner från:
Följebrev remiss Flik 5 - ver 180613. Läs mer>>
LBK Flik 5 - Remiss ver 180615. Läs mer>>
LBK Flik 5 Konsekvensanalys - ver 180615. Läs mer>>
Remissvar 1 Flik 5 - ver 180615. Läs mer>>
1170 LBK p%c3%a4rm
Brandgasventilation i djurstall

FAKTABLAD Förprövarna i Västra Götalands län har tagit fram ett faktablad angående brandgasventilation i djurstall. Faktabladet beskriver bakgrund och lämpligt material. Faktabladet redovisar även behovet av brandgasventilering för vindar och skullar som inte används för hö och halmlagring. Faktabladet kan laddas ner från LBK:s hemsida under flik 3.

Läs mer >>
Pressklipp - Inträffade bränder

Här presenteras ett axplock av pressklipp som handlar om bränder som inträffat inom lantbruk och hästverksamhet de senaste månaderna. En av de vanligaste bränderna är att äldre ladugårdar som inte längre används för djurhållning brinner.

April:
38 pressklipp varav sex positiva händelser och två bränder där djur har hotats och två bränder där djur har dött.

180401 Höns brann inne i ladugårdsbrand
180402 Glömmer aldrig katastrofen då 27 hästar brann inne
180407 Rådigt ingripande vid brand på ridskola
180411 Bonden Anette Gustawson om hatet: "De ville skicka mig på slakt"

Maj:
37 pressklipp varav två bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött.

180507 Ladugård förstörd i omfattande brand
180508 Ladugård eldhärjades – brann ner till grunden
180509 Brand i silo med spannmål i Sörbo – innehöll hundra ton havre
180515 Fullt utvecklad brand - räddningstjänsten bekämpar spridningsrisk
180519 Koncept blev ögonöppnare
180520 Hästar dog i stallbrand
180524 "Scenario som man helst inte vill ha"
180524 Gödseltunnor redo för skogsbränder
180528 Gårdshotell totalförstört i brand – man anhållen
180530 Tröska totalförstörd i våldsam brand
180531 Räddningstjänsten kämpade i fem timmar med brand i 300 halmbalar

Juni:
45 pressklipp varav två positiva händelser samt tre bränder där djur har hotats och två bränder där djur har dött.

180604 Brand i panncentral i Sundsta – ännu inte under kontroll
180605 Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur
180609 Brand i lada med gasflaskor – läget under kontroll
180614 Ladugårdsbrand kunde släckas på egen hand
180615 Här brinner ladugården ner till grunden
180615 "Den här maskinen är min bästa vän"
180616 Stallet brann ned – timmar innan lägret
180621 Höns räddade från brand
180627 60-tal djur brann inne i storbrand
180628 Höns brann inne i ladugårdsbrand
180630 Utryckning till brand på ladugård
1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartalet Syftet är att informera och belysa aktuella frågeställningar och ge uppdateringar inom olika projekt.

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm

Prenumerera på LBK:s nyhetsbrev och läs tidigare brev här.
 
unknown link