Ett nyhetsbrev från Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1869 lant brand
|
Slutremiss - 3 Byggnadstekniskt brandskydd och 10 Brandlarm och släckutrustning
 REMISS  Förslag till ändringar av LBK:s rekommendationer 3 Byggnadsteknisk brandskydd och 10 Brandlarm släckutrustning sändes på remiss den 11 maj med senaste svarsdatum den 26 juli. 23 remissvar har lämnats.
  • Förslaget till reviderad 3 Byggnadsteknisk brandskydd tillstyrktes av 7 utan kommentarer och 15 tillstyrkte med kommenterar.
  • Förslaget till reviderad 10 Brandlarm och släckutrustning tillstyrktes av 7 utan kommentarer och 12 tillstyrkte med kommenterar.
Slutremisser har skickats
LBK:s Tekniska utskott har behandlat inkomna synpunkter och de nya revideringsförslagen har i stort godkänts av intressenterna vid höstmötet. Slutremisser har sänts till de som har svarat på den första remisserna samt till LBK:s intressenter. Efter behandling av inkomna synpunkter ska rekommendationerna överlämnas till förlaget och beräknas publiceras i mars 2021.
Få uppdateringar från LBK-pärmen
 TIPS  Vill du säkerställa att du alltid har de senaste uppdateringarna av LBK-pärmen? Då ska du köpa ett abonnemang där du får de senaste uppdateringarna direkt hem i brevlådan.
Ja tack! Jag vill ha uppdateringar om LBK-pärmen
2595 lbk 640x640transp
Revidering 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm
 REVIDERING  Rekommendationerna 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm ska revideras. Vi önskar få in synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan strykas.

Mejla dina förslag till lbk@brandskyddsforeningen.se
2853 Bilder Nyhetsbrev Forstoringsglas (002)
Revidering 4 Uppvärmning och torkning
 REVIDERING  Rekommendation 4 Uppvärmning och torkning ska revideras därför önskar vi få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan strykas.

Mejla dina förslag till lbk@brandskyddsforeningen.se
3014 Lantbrukselektriker utbildning 1x1
1x1
Utbildning av lantbrukselektriker
 UTBILDNING  Ska du utföra elinstallationer i ditt lantbruks produktionsbyggnader? Då är det du som beställare som ansvarar för att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationerna.

Nu finns en utbildning för lantbrukselektriker som är framtagen i samarbete med INSU, Lantbrukets Brandskyddskommitté Länsförsäkringar och Installatörsföretagen. Utbildningen baseras på regelverket ”El-installationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1” från Lantbrukets Brandskyddskommitté samt de krav som finns i svensk standard och tillkommande försäkringskrav.
Här kan du läsa mer om utbildningen
1x1 744 Brandforsk
1x1
Kan gnistor från skogsbruksmaskiner starta skogsbränder?
 FORSKNING  Brandforsk finansierar ett projekt som ska undersöka om och hur gnistor mellan sten och skogsmaskinernas metall kan orsaka skogsbränder. Projektet ska försöka besvara frågorna:

  • Vilken temperatur kan uppnås för metallgnistor som vid kontakt med sten slås loss ur harvtänder hos markberedare?
  • Har dessa gnistor överhuvudtaget potential att antända den mest antändliga förna som kan förväntas finnas i svenska skogar?
  • Baserat på ovanstående: Kan enkla metoder för riskminimering vidtas inom näringen?

Läs mer >>
2365 Bilder Nyhetsbrev Skogsbrand (002) 640x640transp
Tips på säker eldning
 INFORMATIONSMATERIAL  MSB har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram broschyren "Eldning och allemansrätt - detta bör du tänka på om du ska elda eller grilla i skog och mark".

Broschyren finns på svenska och engelska som PDF och i tryckt format. Beställ broschyren gratis här.
681 Fenix
Bli medlem i Brandskyddsföreningen
 TIPS   LBK finansieras av Brandskyddsföreningen som får medel genom medlemsavgifter och bidrag.

Genom att bli medlem i Brandskyddsföreningen stödjer du även LBK:s verksamhet om ett brandsäkrare lantbruk och hästverksamhet.

Läs mer  om medlemskapet här >>
Mediarapportering om bränder  
 PRESSKLIPP  På hemsidan samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Välkommen in och läs!

September
27 pressklipp varav ett där djur har hotats av brand.

Augusti
45 pressklipp varav fyra positiva och tre bränder där djur har hotats och två bräder där djur har dött.

Under skördesäsongen har det varit många bränder i skördetröskor och andra maskiner som arbetat på fälten.

Juli
28 pressklipp varav ett positivt och två bränder där djur var hotade samt en brand där djur dog.


Med anledning av att allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor kommer vi att sluta länka till artiklar från vår hemsida.

2368 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev
 OM NYHETSBREVET  För att hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett nyhetsbrev en gång i kvartalet där vi informerar om större frågeställningar som inkommit samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm
OM BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
unknown link