Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
LBK:s NYHETSBREV oktober 2018
1281 business 2089533 340 (002)
Räddningstjänstens insatsrapportering för 2016 och 2017

NYHET Den 9 juli publicerade MSB statistiken för räddningstjänsternas insatser under 2016-2017. Att statistiken för 2016 och 2017 publiceras först nu beror på att MSB genomfört en kvalitetssäkring efter identifierade brister i inrapporteringen. Under åren 2016 och 2017 har det varit en övergång mellan två rapporteringssystem, från den gamla insatsrapporten till den nya händelserapporten. Det har medfört två skilda frågeformulär, vilket har krävt mer tid för att sammanställa statistiken.

Läs mer >>
Ladda ned statistiken här

Nedanstående statistik är avgränsad till brand i byggnad, verksamhetstyp lantbruk ej bostad.
De vanligaste startutrymmena är
Startutrymme20132014201520162017
Lada eller loge5445365048
Okänt2315101929
Djurstall
inkl annan verksamhet
14

19
13

15
19

23
18

21
15

19
Utanför byggnaden3213161414
Förråd, fristående2221131614
Pannrum146121711
Annat3534231911


Totalt235178161184169
De vanligaste brandorsakerna är
Brandorsak20132014201520162017
Okänd10170648687
Fel i utrustning3018284032
Annan2217191720
Gnistor1991679
Värmeöverföring138886
Avsiktlig brand159854
 

1280 LBK DIAGRAM 640x640transp
640x640transp
640x640transp
1266 Sommar nyhetsbrev (002) 640x640transp
Risk för självantändning

NYHET Den torra sommaren har medfört att hö- och ensilagebalarna har ett innehåll som inte är homogent vad gäller fukthalt. Detta kan leda till självantändning. Det är därför viktigt att vara observant på de balar som har tagits in i byggnader eller är lagrade i upplag. Luktsinnet är en bra första indikator.
1x1 1171 Hornbr%c3%a4nning nyhetsbrev (002)
1x1
Revidering av riktlinjer för hornbränning 

NYHET Revidering av riktlinjerna för Hornbränning är klar.
Materialet har flera användningsområden:
  • Fördjupningsmaterial för instruktörer i Heta arbeten®.
  • Utbildningsmaterial för veterinärer och husdjurstekniker som går behörighetsutbildningen Heta arbeten®
  • Informationsmaterial till dem som arrenderar gårdar.
Riktlinjerna SBF HA-015:1 kan laddas ner kostnadsfritt från Heta arbeten® och från Lantbrukets brandskyddskommittés hemsida under Flik 7 eller köpas här.


1172 solceller nyhetsbrev (002) 640x640transp
Remiss 2: Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 

REMISS När remisstiden för Flik 5 Elinstallationer i Lantbruk och hästverksamhet  gick ut den 2 september hade vi fått in 12 svar. De flesta tillstyrkte med olika kommentarer. Nu har referensgruppen gått igenom alla synpunkter och är klar med ett slutförslag för granskning och som sänds ut till de som svarade på den första remissen. Övriga kan ladda ner slutförslaget från LBK:s hemsida under Flik 5. Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 15 november. Publiceringen sker efter årsskiftet.

Läs mer >>
1170 LBK p%c3%a4rm
Revidering av Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd 2019

NYHET Under 2019 ska LBK:s rekommendation Byggnadstekniskt brandskydd revideras. Kansliet önskar få in synpunkter på sådant som kan strykas, ändras eller saknas. Sänd dina synpunkter till lbk@brandskyddsforeningen.se  

Med ledning av de synpunkter som vi får eller tidigare har fått kommer ett första förslag att tas fram av en arbetsgrupp. Förslaget sänds sedan på bred remiss. Vill du vara med i arbetsgruppen så anmäl dig till på samma mejladress som ovan.
1259 logo lbk nyhetsbrev (002) 1x1
1x1
LBK i Norge

NYHET Norges motsvarighet till LBK heter Landbrukets brannvernkomité och bildades i början på 2000-talet efter svenskt mönster. Norskt lantbruk har varit hårt drabbat av bränder och den främsta brandorsaken har varit elrelaterade brister. Lantbruksbränderna har dock varit historiskt låga under 2017.

Efter att organisationen visat att två av tre bränder i jordbruket har elektriska orsaker har man fokuserat på en förbättrad besiktning med värmekamera sedan 2014, med särskilt fokus på djurstall och växthus med belysning. Eftersom elektriska fel är en viktig orsak även för bostadsbränder, kommer elektrisk kontoll med värmekamera nu att introduceras också för bostadshus i jordbruket. I Norge är det krav på brandvarningsanläggningar i alla djurstall utom i de allra minsta. Det har installerats över 40.000 anläggningar i Norge.

Läs mer på: www.lbk.no

Håll koll på bränder inom lantbruk och hästverksamhet

PRESSKLIPP På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Välkommen in och läs!

Läs mer >>

1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartalet Syftet är att informera och belysa aktuella frågeställningar och ge uppdateringar inom olika projekt.

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm

Prenumerera på LBK:s nyhetsbrev och läs tidigare brev här.