Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
LBK NYHETSBREV 2 - 2019
1447 lbk topp1901
Om LBK:s årsmöte

NYHET Vid LBK:s årsmöte den 9 april redogjordes för verksamheten 2018 och man diskuterade kommande års verksamhet. Mötet beslöt att anta nya anvisningar för LBK, vilka ersätter för nuvarande stadgar. Mötet beslöt även att sända en remiss angående Flik 6 Inomgårdsutrustning.

Efter mötet hölls ett föredrag angående de stora skogsbränderna 2018 och vilka nytta Restvärdesräddningen gjorde samt problemet med samordning av eftersläckning och efterbevakning.
1721 LBK p%c3%a4rm 1x1
1x1
Remiss – Flik 6 Inomgårdsutrustning

REMISS Lantbrukets brandskyddskommitté har tagit fram ett förslag till revidering av LBK-pärmens Flik 6 Inomgårdsutrustning. Remissen kan laddas ner från LBK:s hemsida Flik 6. Remissen är fri att sprida till andra intresserade. Den slutliga rekommendationen beräknas vara klar i höst.
  • Större förändringar:
  • Tidigare avsnitt 7 Batteridrivna utfodringsvagnar har flyttats till Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.
  • Tidigare avsnitt 8 Oljeeldade hetvattentvättar har flyttats till Flik 4 Uppvärmning och torkning.
  • Tidigare avsnitt 9 Mindre kallpressanläggningar för rapsfrö har strukits
  • För halmhackar och hökanoner har kravet på rostfritt material eller motsvarande ändrats till material som inte orsakar brandfarlig gnistbildning.
  • Kravet på LBK-godkännande är struket då LBK inte längre kommer att certifiera påropdukter.
Remissvar
Vi vill gärna ha in dina synpunkter via e-post till LBK@brandskyddsforeningen.se helst senast den 20 maj 2019 på bifogad svarsblankett.

Remiss 2
Om det finns behov av en ytterligare remissrunda kommer den remissen att sändas till de som har svarat på denna remiss.
1x1 1444 solceller nyhetsbrev (002)
1x1
Uppdatering - Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

NYHET Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet är nu klar och har sänts ut till prenumeranterna på uppdateringar till LBK-pärmen. Tecknande av abonnemang kan göras på denna länk. De största nyheterna är avsnitten om solcellsinstallationer och laddning av olika typer av batterier. PDF-versionen kan laddas ner från LBK-pärmens Flik 5.
Enkla värmekameror i lantbruket

NYHET SLO fonden har del finansierats ett projekt om hur enkla värmekameror som kopplas till mobiltelefoner kan användas inom lantbruket för att förhindra skador. Från sidan 14 och framåt finns en del om att upptäcka brandrisker.

Läs mer här: SLh2016-0017-SLO Slutrapport Bilaga 1.pdf
1x1 1722 Bilder Nyhetsbrev Forstoringsglas (002)
1x1
Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

NYHET L102 Hund och katt är under revidering. Remisstiden gick ut 4 apr 2019. LBK:s svar kan laddas ner från LBK:s sida om LBK-pärmen. En sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning kan laddas ner från LBK:s hemsida under flik 3.
Håll koll på bränder inom lantbruk och hästverksamhet

PRESSKLIPP På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

Antalet bränder som redovisats i media är för januari och februari ungefär lika många som under motsvarande tid 2018 antalet bränder i mars var betydligt fler 2018 än 2019.

Januari:
38 pressklipp varav fem positiva pressklipp och tre bränder där djur har hotats och två bränder där djur har dött.

Februari:
27 pressklipp varav tre positiva pressklipp och fem bränder där djur har hotats och fyra bränder där djur har dött av brand.

Mars:
27 pressklipp varav tre positiva och fem bränder där djur har hotats men ingen brand där djur har dött.

Välkommen in och läs!

Läs mer >>

1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartal. Syftet är att hålla LBK:s intressenter informerade om större frågeställningar som kommit till kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm


 
$$$open$$