Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
LBK NYHETSBREV - januari 2019
1447 lbk topp1901
Kostnad för bränder inom lantbruk och hästverksamhet 2018

NYHET Kostnaden för bränder inom lantbruk och hästverksamhet uppskattas för 2018 till cirka 500 miljoner kronor varav ungefär 155 miljoner kronor avser bränder i bostäder. Av bostadsbränderna svarar de tre dyraste bränderna för 60 miljoner kronor. Jämfört med 2017 är lantbruksbränderna ungefär de samma till antal och belopp men kostnaderna för bostadsbränder var 2018 betydligt högre och även antalet var betydligt fler.

Kostnaden för bränder inom lantbruk och hästverksamhet uppskattas för 2018 till cirka 500 miljoner kronor varav ungefär 155 miljoner kronor avser bränder i bostäder. Av bostadsbränderna svarar de tre dyraste bränderna för 60 miljoner kronor. Jämfört med 2017 är lantbruksbränderna ungefär de samma till antal och belopp men kostnaderna för bostadsbränder var 2018 betydligt högre och även antalet var betydligt fler.

Vanligaste djurstallsbränderna

De flesta bränderna är i gamla ladugårdar som inte längre används för djurhållning. De vanligaste djurstallsbränderna drabbar främst hästar och små hönshus. I de flesta fall har hästarna inte varit i stallet när det har brunnit. Under året har det i 50 djurstallbränder dött 3 hästar, 388 nötboskap samt drygt 14 000 höns. Vid flera bränder i mjölkkorstall har man hunnit evakuera många djur.

Det som är anmärkningsvärt bland 2018 års bränder är att det är tio torkanläggningar som brunnit trots att det var mycket torrt. En förklaring kan vara att säden inte kunnat kylas ner tillräckligt när den tagits in i anläggningen.

Tio dyraste bränderna 2018

De tio dyraste bränderna under 2018 redovisas nedan med datum, byggnad, döda djur. Branden Loarps gård orsakades av överslag i en frekvensomriktare för övriga bränder är brandorsaken okänd. Nedanstående bränder kostade totalt 148 miljoner kronor vilket är 17 miljoner högre än för de 10 största bränderna 2017.

3/3          Bostadshus Värsta gårds säteri, 27,6 milj kr.
9/9          Bostadshus Södra Björntorp säteri, 26 milj. kr.
15/12      Djurstall Lokume Gotland, 15,4 milj kr 100 mjölkor.
1/3          Pelletsfabrik Loarps Gård, Svalöv, 15 milj. kr.
23/10      Hönshus Landsberga Gård Örsundsbro, 15 miljoner kr 14 000 hönor.
22/7        Tork Anderslöv, 9,8 milj kr.
15/6        Fyra byggnader Ullared, 9,8 milj kr
11/9        Växthus Stackmora, Orsa, 10 milj kr.
11/12      Djurstall Kvarnfors Robertsfors, 10 milj kr. 30 ungdjur.
23/9        Tork Vånga Vara, Kvänum, 9,5 milj kr

1445 LBK p%c3%a4rm 640x640transp
Revidering av Flik 3 -
Byggnadstekniskt brandskydd 2019

NYHET Under året ska LBK:s rekommendation Byggnadstekniskt brandskydd revideras. Kansliet önskar få in synpunkter på sådant som kan strykas, ändras eller saknas. Sänd dina synpunkter till lbk@brandskyddsforeningen.se. Med ledning av de synpunkter som vi får eller tidigare har fått kommer ett första förslag att tas fram av en arbetsgrupp. Förslaget sänds sedan på bred remiss. Vill du vara med i arbetsgruppen så anmäl dig till på samma mejladress.

Läs mer >>
1x1 1444 solceller nyhetsbrev (002)
1x1
Flik 5 Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

NYHET Svarstiden för remiss 2 gick ut den 15/11 därefter har referensgruppen haft två möten och slutfört revideringen. Rekommendationen ska nu slutredigeras och godkännas av LBK:s AU. Handboken beräknas nå prenumeranterna under mars. De största nyheterna är avsnitten om solcellsinstallationer och laddning av olika typer av batterier.
Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

NYHET Jordbruksverket har delat upp den tidigare föreskriften L100 om djurhållning till djurspecifika föreskrifter. En sammanställning av brandskyddskraven i Jordbruksverkets olika föreskrifter om djurhållning kan laddas ner från LBK:s hemsida under flik 3.

Läs mer >>
1x1 668 instrukt%c3%b6rsutbildning
1x1
Återkrav av 3,5 miljoner efter brand orsakad av heta arbeten

NYHET I oktober 2013 brann ett stallområde på en stor gård söder om Stockholm. Tingsrättens bedömningar är att branden orakades av heta arbetet i en verkstad i anslutning till stallet. Det heta arbetet bestod av att en anställd utförde kapning med vinkelslip. Vid kapningen uppstod gnistor och som antände en närliggande vägg.

Verkstaden var utförd med väggar av gipsskivor enligt Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer men det fanns skador i väggarna som medförde att branden att verkstaden antändes och att branden spreds till andra byggnader. Tingsrätten dömer till försäkringsbolaget fördel som begärt återbetalning av de 3,5 miljonerna kronor som tidigare har utbetalts. Gårdens ägare har överklagat domen till Svea Hovrätt.

Läs mer >>
Håll koll på bränder inom lantbruk och hästverksamhet

PRESSKLIPP På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna.

Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning. Antalet bränder som redovisats i media är ungefär lika många som under motsvarande tid 2017.

Oktober:
32 pressklipp varav ett positivt pressklipp och en brand där djur har hotats och två bränder där djur har dött.
November:
30 pressklipp varav tre positiva pressklipp och fyra bränder där djur har
December:
24 pressklipp varav ett positivt och trebränder där djur har hotats samt två bränder i kostall där 100 respektive 30 kor dog. Välkommen in och läs!

Välkommen in och läs!

Läs mer >>

1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartal. Syftet är att hålla LBK:s intressenter informerade om större frågeställningar som kommit till kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm