Brandskyddsföreningen Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1009 banner lbk
640x640transp
LBK NYHETSBREV 4 - 2019
2039 Heta Arbeten gnistor 2
Uppdatering av Flik 7 - Brandfarliga heta arbeten

NYHET LBK-pärmens flik 7, Brandfarliga heta arbeten, håller på att uppdateras. Då ändringarna främst är av redaktionell och informativ art så har uppdateringen endast remitterats till LBK:s intressenter. Det återstår att göra en språkgranskning och layout. Den nya versionen kommer att sändas till prenumeranterna under våren.

De största ändringarna är:
  • Redaktionella ändringar hörande till konceptet Heta Arbeten®.
  • Nytt avsnitt om hästskoning
  • Nytt avsnitt om hornbränning
  • Nytt avsnitt om särskild utredning
  • Nytt avsnitt om litteratur och webblänkar
2040 lbk 1x1
1x1
Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

NYHET Även om skördearbetet är klart och brandrisksäsongen är över är det bra att vara förberedd till nästa år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut ett faktablad angående brandskydd vid skördearbete i jordbruket. Faktabladet har tagits fram i samråd med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelsen i Kalmar och Lantbrukets Brandskyddskommitté och ersätter tidigare framtaget PM.

Faktabladet kan laddas ner från LBK:S hemsida under flik 13
1901 DiagramLBK nyhetsbrev
MSB:s insatsstatistik för lantbruksbränder

RÄTTELSE Texten i förra nyhetsbrevet blev delvis fel. Enligt MSB:s insatsstatistik för räddningstjänstens utryckningar 2018 inträffade 217 bränder i lantbruksbyggnad, ej bostad. Detta är en ökning med 28 procent jämfört med året innan. Enligt statistiken var det vanligaste startutrymmet lada eller loge följt av djurstall. Den vanligaste brandorsaken är okänd vid hälften av alla bränder och har ökat med 20 procent jämfört med tidigare år. Av kända brandorsaker var fel i utrustningen och blixtnedslag vanligast.

Mer statistik finns på MSB:s hemsida
Håll koll på bränder inom lantbruk och hästverksamhet

PRESSKLIPP På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

Årets allvarligaste brand inträffade i september då en grisgård drabbades av en brand troligen orsakad av gnistor från en spannmålstork. Kostnaden för branden beräknas till 30 miljoner kronor.

Brandskadekostnad till och med september för lantbruksbränder inklusive bostäder och maskiner uppskattas till 400 miljoner kronor. Beloppet är i nivå med tidigare år.

Juli:
45 pressklipp varav två positiva pressklipp och två bränder där djur har hotats men ingen brand där djur har dött.

Augusti:
56 pressklipp varav ett positivt pressklipp och tre bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött. I samband med skördearbetet har flera skördetröskor och balmaskiner brunnit.

September:
32 pressklipp varav fyra positiva pressklipp och två bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött.

Välkommen in och läs!

Läs mer >>

1166 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev

LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartal. Syftet är att hålla LBK:s intressenter informerade om större frågeställningar som kommit till kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm


 
$$$open$$