Ett nyhetsbrev från Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1869 lant brand
| |
1847 fb 1849 in
Revidering - Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
 LBK-pärmen  Arbetsgruppen för revideringen av LBK-pärmens flik3 byggnadstekniskt brandskydd har tagit fram ett första förslag som har sänts på snabbremiss till LBK:s intressenter. Efter att inkomna synpunkter har behandlats sänds en remiss till alla prenumeranter av LBK-pärmen som vi har mejladress till.

Remissen beräknas komma ut under mars. Revideringen ska slutgiltigt godkännas vid LBK:s höstmöte i slutet av september och efter slutredigering sker ikraftträdandet i början av 2021.
2364 Bilder Nyhetsbrev Forstoringsglas (002) 640x640transp
Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
 RÄTTELSE  Tabell 7.2 Ungefärligt ljusbehov och rekommenderad kapsling i olika lokaler, på sidan 21 är rättad vad avser kravet på D-märkta armaturer i Stall/box. Gällande version av sida 21 kan laddas ner här.

Här hittar du LBK-pärmen flik 5. På trycksidan anges Andra utgåvan, rättad version december 2019.
2365 Bilder Nyhetsbrev Skogsbrand (002)
Orsakar skogsbruksmaskiner bränder?
 FORSKNING  Är gnistor från skogsbruksmaskiner en möjlig eller omöjlig källa till skogsbränder? Gnistor från kontakten mellan metall och sten har de senaste åren debatterats flitigt, både i och utanför den vetenskapliga sfären. Frågan har diskuterats särskilt inom skogsbruket på grund av att många av de stora skogsbränderna i Sverige anses ha startat från skogsmaskiner i arbete. Exakt hur detta gått till är dock ännu inte debatterat. En beskrivning över om/hur och under vilka förutsättningar potenta gnistor uppkommer kommer att undersökas i ett Brandforskprojekt.

Läs mer 
2366 grundutbildning ny instruktor heta arbeten 640x640transp
Återkrav 3,5 miljoner efter brand orsakad av heta arbeten
 NYHET  I oktober 2013 brann ett stallområde på en stor gård söder om Stockholm. Tingsrättens bedömningar är att branden orakades av heta arbetet i en verkstad i anslutning till stallet. Det heta arbetet bestod av att en anställd utförde kapning med vinkelslip. Vid kapningen uppstod gnistor och som antände en närliggande vägg. Verkstaden var utförd med väggar av gipsskivor enligt Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer, men det fanns skador i väggarna som medförde att branden i verkstaden antändes och att spreds till andra byggnader.

Tingsrätten dömde till försäkringsbolaget fördel som begärt återbetalning av de 3,5 miljonerna kronor som tidigare har utbetalats.  Läs mer här

Gårdens ägare överklagade domen till Svea Hovrätt som nu har fastställt tingsrättens dom. Läs mer här
Läs om inträffade bränder
 PRESSKLIPP  Förra årets allvarligaste brand inträffade i september då en grisgård drabbades av en brand troligen orsakad av gnistor från en spannmålstork. Vid branden dog minst 500 grisar. Antalet bränder som redovisats i pressklippen och kostnaderna för dessa är något lägre 2019 än föregående år. Totalt redovisas 235 bränder till en kostnad på 438 miljoner kronor under 2019.  Två av bränderna har skadebelopp på över 30 miljoner kronor.

Under 2019 och 2018 har det inträffat flera bränder i kostall som tycks ha startat i mjölkrummet. Brandorsaken har inte kunnat fastställas men antänds isoleringen på mjölktanken så bildas det kraftig rök som kan få allvarliga konsekvenser för korna.

Aktuella pressklipp
På LBK:s hemsida samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Välkommen in och läs!

Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

Oktober:
17 pressklipp varav inget positivt pressklipp, en brand där en person omkommit och en brand där djur har hotats.

November:
20 pressklipp varav fyra positiva pressklipp, inga bränder där djur varit hotade

December:
14 pressklipp varav fyra bränder där djur har hotats och en brand där djur har dött.
2368 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev
 OM NYHETSBREVET  LBK:s nyhetsbrev utkommer en gång varje kvartal. Syftet är att hålla LBK:s intressenter informerade om större frågeställningar som kommit till kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm
OM BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
$$$open$$