Ett nyhetsbrev från Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1869 lant brand
| |
1847 fb 1849 in
2595 lbk
Gräs och skräpeldning orsakar lantbruksbränder
 Nyhet  Årligen inträffar flera bränder orsakade av gräs eller skräpeldning. För att inte orsaka en brand krävs det att man håller långt avstånd till byggnader. Vid skräpeldning kan gnistor flyga långt och antända tak, speciellt stor risk är det vid äldre tegeltak.

Läs mer om gräseldning på www.krisinformation.se

Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. Under våren ökar brandrisken i gammalt torrt fjolårsgräs. Risken för gräsbrand är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt. Hastiga väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora.

Ladda ner appen brandriskute för att få reda på brandrisken just där du är.
Revidering – Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
 LBK-PÄRMEN  Ändringarna i LBK-pärmens flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd medför att även flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning behöver revideras. Förslag till ändringar tas tacksamt emot på LBK@brandskyddsforeningen.se. Ett slutgiltigt remissförslag sänds i maj till alla prenumeranter av LBK-pärmen som vi har mejladress till.

Revideringen ska slutgiltigt godkännas vid LBK:s höstmöte i slutet av september och efter slutredigering sker ikraftträdandet i början av 2021.
2599 lbk 170X170 640x640transp
Revidering – Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
 LBK-PÄRMEN  Arbetsgruppen för revideringen av Byggnadstekniskt brandskydd har behandlat inkomna synpunkter på för remissen. Ett slutgiltigt remissförslag sänds i maj till alla prenumeranter av LBK-pärmen som vi har mejladress till.

Revideringen ska slutgiltigt godkännas vid LBK:s höstmöte i slutet av september och efter slutredigering sker ikraftträdandet i början av 2021.
681 Fenix 640x640transp
Stötta LBK:s verksamhet
 Bli medlem  LBK finansieras av Brandskyddsföreningen som får medel genom medlemsavgifter och bidrag samt försäljning av litteratur. Genom att bli medlem i Brandskyddsföreningen stödjer du samtidigt LBK:s arbete för ett brandsäkrare lantbruk och hästverksamhet. I medlemskapet ingår även en rad olika förmåner.

Läs mer om hur du blir medlem
1721 LBK p%c3%a4rm
Uppdatering av LBK pärmen
 NYHET  De reviderade rekommendationerna har sänts till prenumeranterna av LBK-pärmen i början av mars.

Vill du prenumerera på LBK-pärmens uppdateringar?
Anmäl dig här.
2596 GDPR DATOR 640x640transp
Uppdateringar på hemsidan
 NYHET  Under LBK-pärmens flik 12 har LBK-godkännande tagits bort eftersom det inte ingår i kommitténs ansvar att utfärda produktgodkännanden”.

Flik 13 OH material har dragits in då materialet är föråldrat.

Hemsidan har uppdaterats med de reviderade rekommendationerna 6 Inomgårdsutrustning och 7 Brandfarliga heta arbeten
2597 MSB brandstatistik
MSB:s Brandstatistik
 NYHET  Enligt MSB:s insatsstatistik för räddningstjänstens utryckningar 2019 inträffade 192 bränder i lantbruksbyggnad, ej bostad. Detta är en minskning med 25 bränder från 2018, men är det näst högsta antalet bränder under de senaste sex åren. Mer statistik finns på MSB:s hemsida.

De vanligaste startutrymmena för bränder de senaste åren framgår av nedanstående tabell.

Startutrymme20152016201720182019


Lada eller loge3651498675
Djurstall1918152124
Okänt1020302519
Pannrum1217111313
Utanför byggnaden1614141112
Garage, fristående eller radgarage443810

Den vanligaste brandorsaken är okänd vid hälften av alla bränder. Av kända brandorsaker var fel i utrustningen och blixtnedslag vanligast under 2019. De vanligaste brandorsakerna de senaste åren framgår av nedanstående tabell.

Brandorsak20152016201720182019


Okänd64888710996
Fel i utrustning2840334841
Övrigt5040383029
Blixtnedslag3641911
Avsiktlig brand854910
Värmeöverföring87535

Inträffade bränder
 Pressklipp  På hemsidan samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Välkommen in och läs!

Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

Januari:
25 pressklipp varav två bränder där det omkommit djur och tre bränder där djur har hotats men inget positivt pressklipp.

Februari:
22 pressklipp varav två positiva pressklipp, varav två bränder där det omkommit djur och en brand där djur har hotats.

Mars:
34 pressklipp varav tre positiva pressklipp, inga bränder har inträffat där djur har hotats eller dött.
2368 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev
 Om nyhetsbrevet  För att hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett informationsblad en gång i kvartalet där vi informeras om större frågeställningar som  inkommit samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman
Lantbruk, eldstadsrelaterat och fordon
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm
OM BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
$$$open$$