Ett nyhetsbrev från Lantbrukets Brandskyddskommitté Visa i webbläsare 
1869 lant brand
|
Nya brandskyddskrav för hund- och kattstall
 NYHET  Jordbruksverket har beslutat om reviderade regler för hund och katt.
Brandskyddskraven finns i L102 Hund och katt SJVFS 2020:83 kap 23 §.

Djurhållaren ska vidta åtgärder för att förebygga risk för brand i hund- och kattstallar. I hund- och kattstallar ska det finnas godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand. För de hund- och kattstallar som är i bruk idag gäller kravet i 3 kap. 23 § första stycke från och med den 1 januari 2025.
 
Här hittar du mer information:
2853 Bilder Nyhetsbrev Forstoringsglas (002) 640x640transp
Remiss - Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
 REMISS  Förslaget till reviderad rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd är ute på remiss. Remissen med svarsblankett kan laddas ner här.

Sista svarsdatum är den 26 juli.
Remiss – Flik 10 Brandlarm och släckutrustning
 REMISS  På remiss finns nu förslaget till reviderad rekommendation 10 Brandvarningssystem och släckutrustning. Remissen med svarsblankett kan laddas ner här.

Sista svarsdatum är den 26 juli.
2831 Bilder Nyhetsbrev Skogsbrand (002) 640x640transp
Skogsbrandsäsongen är igång
681 Fenix
Bli medlem i Brandskyddsföreningen
 TIPS  LBK finansieras av Brandskyddsföreningen som får medel genom medlemsavgifter och bidrag samt försäljning av litteratur. LBK:s rekommendationer kan laddas ner utan kostnad från hemsidan

Genom att bli medlem i Brandskyddsföreningen stödjer du även LBK:s verksamhet om ett brandsäkrare lantbruk och hästverksamhet.

Läs mer  >>
Inträffade bränder i media
 PRESSKLIPP  På hemsidan samlar vi ett axplock av medias rapportering kring bränder inom lantbruk och hästverksamhet under de senaste månaderna. Välkommen in och läs!

Allt fler tidningar har sina artiklar på betalsidor varför det inte går att länka till alla intressanta artiklar som finns och som vi får i vår pressbevakning.

Juni
Fram till den 15 juni redovisas 12 pressklipp vara ett med positivt budskap.

Maj
31 pressklipp varav tre bränder där djur har hotats.

April
38 pressklipp varav en brand där det omkommit djur och en brand där djur har hotats.
2368 1011 lbk nyhetsbrev2
Kontaktinformation LBK-nyhetsbrev
 OM NYHETSBREVET  För att hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett informationsblad en gång i kvartalet där vi informeras om större frågeställningar som  inkommit samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.

För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig här.

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan: LBKs verksamhet / Nyhetsbrev

Hör gärna av dig till oss:
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman
Lantbruk, eldstadsrelaterat och fordon
lbk@brandskyddsforeningen.se
tfn 08-588 475 17
Box 47244, 100 74 Stockholm
OM BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
$$$open$$