UPDATE OM CORONA OG LOGISTIK
Kære ,

Fredag den 13. marts 2020 blev der på initiativ af Danske Speditører holdt det første møde med de øvrige organisationer på transportområdet og med repræsentanter for transportkøberne.

Målet er at formulere og formidle praktiske anbefalinger til foranstaltninger, der effektivt kan imødegå smit­tespredning og samtidig sikre, at transport og handel i Danmark kan fortsætte uden at sætte sundhed og sikkerhed over styr.

Medlemsvirksomhederne vil blive holdt løbende orienteret om dette arbejde, som der synes at være bred opbakning til. Og stort behov for.

Fredag var også dagen, hvor transportminister Benny Engelbrecht gav grønt lys til række midlertidige initia­tiver, der skal sikre, at Danmark ikke går i stå:

Danske Speditører er glad for, at der nu iværksættes en dispensation på 10 dage fra artikel 8, stk. 6, i køre- og hviletidsforordningen. På den måde gives der reel mulighed for at lastbilchaufførerne kan bringe varer ud til butikkerne i et omfang, der modsvarer den hamstring, som vi desværre har set nogle steder. Ministeren skal have stor ros for at være indstillet på fleksibilitet.

Danske Speditører glæder sig også over ministerens imødekommenhed, når det handler om at udarbejde bekendtgørelser, som sikre, at håndhævelsen af tre andre regler kan sættes midlertidigt i bero:
  • Regler om kvalifikationer og uddannelser for varebilschauffører, jf. kapitel 8 a i bekendtgørelse 1327 af 29. november 2017, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1224 af 23. oktober 2018, samt § 56 i samme bekendtgørelse,

  • Forlænget gyldighed for en række chaufførkørekort og beviser, der ellers stod til at udløbe i marts eller april måned 2020 – således kørekort til bus- og lastbilschauffører, chaufføruddannelsesbeviser, tachografkort, ADR-beviser, sikkerhedsrådgivere for farligt gods, truckcertifikater og krancertifikater,
     
  • Godskørselslovens § 6 a, stk. 1, vedrørende forbud mod, at en virksomhed, som er indehaver af en godskørselstilladelse, kan udlåne chauffører til andre tilladelsesindehavere eller selv låne chauffører fra andre tilladelsesindehavere.
Transportministerens fleksibilitet kommer på en dag, hvor antallet af Corona-smittede danskere er steget til 785 og hvor en Corona-smittet ældre patient er død af hjertestop.
Venlig hilsen

113 dasp logo pos rgb

Martin Aabak
Adm. Direktør


Telefon: +45 3374 6774 | Mobil: +45 2080 5660
Mail: maa@dasp.dk
 - Besøg www.dasp.dk

Danske Speditører - Børsen - 1217 København K

$$$open$$