UPDATE OM CORONA, GODSTRANSPORT OG GRÆNSEKONTROL
Kære ,

SÅDAN ER SITUATIONEN FOR LASTBILERNE VED DEN DANSK-TYSKE LANDEGRÆNSE
 
Siden Danmark lørdag kl. 12.00 indførte indrejseforbud for personer uden et anerkendelsesvær­digt formål, har vi alle været optaget af, i hvilket omfang – og hvordan – det ville påvirke flowet af lastbiler ind i Danmark sydfra.


Status er netop nu, at der er kø ved grænsen, hvilket ikke er usædvanligt mandag morgen. Alle lastbiler kommer dog over med lidt forsinkelse.

De mange personbiler, der skal kontrolleres, spærrer til en vis grad for lastbilerne.

Justitsministeriet er klar på, at godstransporten skal kunne passere grænsen. Det skal ske uden at gods­transporten bliver kontrolleret. Dansk politi skal sikre den fri passage for lastbiler.


Det tyske politi er blevet gjort opmærksom på, at de skal gøre plads til lastbilerne på motorvejen nordpå i særligt markerede baner.


Danske Speditører holder nøje øje med situationen ved landegrænsen og er i løbende kontakt med Trans­portministeriet, der vil gøre en indsats for at sikre, at lastbilerne ikke opholdes unødigt.


Vi holder jer orienteret om den videre udvikling ved landegrænsen.
Venlig hilsen

113 dasp logo pos rgb

Martin Aabak
Adm. Direktør


Telefon: +45 3374 6774 | Mobil: +45 2080 5660
Mail: maa@dasp.dk
 - Besøg www.dasp.dk

Danske Speditører - Børsen - 1217 København K

$$$open$$