UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM CORONA OG GODSTRANSPORT

Kære

Som vi skrev i går, har vi spurgt rederierne, og de oplyser følgende, der har stor betydning for godslogistikken:

Scandlines sejler fortsat på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Tjek sejlplanen HER.


Forsea sejler fortsat på Helsingør-Helsingborg og meddeler, at der i dagtimerne mandag til fredag vil være afgang med lastbiler hver 20. minut og sejlads 24/7.


Fjordline meddeler, at de har valgt at holde en fragtlinje åben og at passagerer, der må rejse, har adgang. Rederiet sejler dagligt mellem Hirtshals og Kristiansand og har to ugentlige ture til Stavanger.


Smyril Line sejler ikke med passagerer frem til midten af april, men opretholder cargo-ruter til/fra Island og Færøerne.  Se mere HER.


Stena Line meddeler, at de frem til 21. juni indstiller trafikken mellem Frederikshavn og Oslo. Rederiet fort­sætter sejladsen mellem Frederikshavn og Göteborg, men efter en ændret tidsplan, se mere HER. Lørdagsaf­gangen på Grenå-Halmstad indstilles, men ellers sejles der normalt.


ER GODSTRANSPORT ET ANERKENDELSESVÆRDIGT FORMÅL I ANDRE LANDE?

Tirsdag den 17. marts blev desværre dagen, hvor det for alvor kom frem, at nogle lande – også EU-medlems­lande - vil håndtere Corona-situationen anderledes end i Danmark. Og gøre det på en måde, der som ud­gangspunkt må antages at være i strid med den fælles EU-linje om, at godstransport er et anerkendelsesvær­digt formål og at der ikke må stilles hindringer i vejen ved grænsepassage. Hverken i forbindelse med kørsel før, under eller efter den dokumenterede godstransport.


Danske Speditører har via Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor rejst konkrete sager om håndterin­gen af myndighederne i Kroatien, Polen og Tyrkiet. Nu arbejder ambassaderne i Polen og Kroatien og Gene­ralkonsulatet i Istanbul med sagerne – og har lovet at give tilbagemeldinger til de pågældende medlemsvirk­somheder og os som brancheforening. Når vi har fået overblik over, hvad der reelt foregår i EU-medlemslan­dene Polen og Kroatien – og om de to landes vidtgående krav mon er i overensstemmelse med Indre Markeds reglerne – skriver vi om det til hele medlemskredsen.


Danske Speditører opfordrer til, at medlemsvirksomhederne straks kontakter os, hvis der – imod al rimelig forventning – skulle være tale om, at chauffører bliver afvist ved grænseovergange i forbindelse med doku­menteret godstransport. Kontakt os på HOTLINE@DASP-CORONA.DK.


HJÆLPEPAKKE OM SKAT, ARBEJDSMARKEDSBIDRAG OG MOMS


Regeringen har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkeds­bidrag samt moms.


Regeringen har stillet forslag om at udskyde betaling af moms for små og mellemstore virksomheder, der oplever negative, økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Konkret ved at sammenlægge to af­giftsperioder, så man stadig kan indberette til de normale frister og fx få udbetalt negativ moms. Men man kan derimod vente med at betale, så det svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.


Regeringens forslag ventes vedtaget af Folketinget. Læs mere om Hjælpepakke til virksomheder - spørgsmål og svar.


Har du brug for hjælp, så kan du læse om Danske Speditørers beredskab HER.


Vi vender tilbage med et nyt nyhedsbrev, så snart, der er nyt.

Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$