UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM CORONA OG GODSTRANSPORT 

Kære Læser,

Onsdag den 18. marts 2020 blev dagen, hvor forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 mennesker trådte i kraft. Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomhederne til på alle måder at tilrettelægge og gennem­føre arbejdet, så dette forbud overholdes.


Giver de seneste anbefalinger fra de danske myndigheder dig anledning til spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på
FAQ PÅ NY HJEMMESIDE: DASP-CORONA.DK

Vi har på vores nye hjemmeside efterhånden samlet mange spørgsmål og svar om håndteringen af Corona – bl.a. dette emne:
  • Hvordan fordeles ekstraomkostninger, der følger af COVID-19, hvis transporten ikke forløber som planlagt?
Læs spørgsmål og svar ved at følge ovenstående link og brug vores HOTLINE eller ring 70 13 12 14, hvis du har et spørgsmål, du mangler svar på.


BEHOV FOR NYE INITIATIVER, DER KAN SIKRE, AT GODSTRANSPORTEN IKKE GÅR I STÅ

Danske Speditører har bedt om, at det – så længe Corona-smitten hærger – midlertidigt tillades at chauffører kan vælge at opholde sig i lastbilen under det regulære ugehvil frem for at være tvunget til at tage på hotel eller opholde sig andetsteds uden for lastbilen, hvor der er risiko for smittespredning.

Danske Speditører har i det hele taget et stærkt ønske om, at der bliver udarbejdet en beredskabsplan for branchen, hvis der lukkes yderligere ned for samfundet. Spedition skal entydigt erklæres som en kritisk sam­fundsfunktion i forbindelse med godstransport, sådan at speditører får ret til at bevæge sig frit under evt. bevægelsesrestriktioner og f.eks. få hjælp til børnepasning og lignende. Det arbejder vi videre på, og med­lemsvirksomhederne bliver holdt orienteret om det.ANBEFALINGER OM MODTAGELSE OG AFSENDELSE AF GODS ER SNART KLAR

Danske Speditører har taget initiativ til at samle en lang række organisationer for at formulere anbefalinger om sikkerhed og sundhed i forbindelse med modtagelse og afsendelse af gods. I løbet af kort tid vil punkterne blive præsenteret for en række store transportkøbere og for sundhedsmyndighederne. Derefter bliver ma­terialet offentliggjort som en fælles branchestandard, der kan føre til, at effektivitet og sikkerhed kommer til at gå hånd i hånd.

Centralt bliver det, at det anbefales at lave en procedure for, hvordan godset skal håndteres. Det vil også gælde i det led, hvor der skal ske kvittering for modtagelse af godset samt signering af CMR-dokumenter.

Danske Speditører vil anbefale medlemsvirksomhederne at tage godt imod de nye anbefalinger.


VI HAR BEDT TRANSPORTMINISTERIET TAGE AFFÆRE OM HINDRINGER FOR FRI BEVÆGELIGHED

I løbet af de seneste dage er det kommet frem, at nogle EU-medlemslande håndterer Corona-situationen på en måde, der som ud­gangspunkt må antages at være i strid med princippet om, at der ikke må stilles hindrin­ger i vejen for godstransport ved grænsepassage. Hverken i forbindelse med kørsel før, under eller efter den dokumenterede godstransport.

Danske Speditører har via Udenrigsministeriets handelspolitiske kontor rejst konkrete sager om håndterin­gen i Kroatien, Polen og Tyrkiet. Vi har fået den tilbagemelding, at sagen bør rejses for EU-Kommissionen. Derfor har vi i dag bedt det danske transportministerium om at gøre dette.


Danske Speditører hører meget gerne om det, hvis chauffører bliver afvist ved grænseovergange i forbindelse med doku­menteret godstransport. KONTAKT OS PÅ


eller 
 
(+45) 70 13 12 14
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$