UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM CORONA OG ANBEFALINGER TIL GODSHÅNDTERING

Kære Læser,


Torsdag den 19. marts 2020 blev dagen, hvor vi kan meddele, at anbefalingerne fra den meget brede kreds nu er klar.

Anbefalingerne handler om sikkerhed og sundhed i forbindelse med modtagelse og afsendelse af gods.


ANBEFALINGERNE ER INDDELT I TO:

Til chauffør/vognmand anbefales det blandt andet:
  • Åbn køretøjet og aflever/modtog fragtdokumenterne, hvor afsender/modtager har anvist. Skal du selv læsse/losse, så vær opmærksom på afspærring.
  • Ophold dig så vidt muligt i førerhuset, mens du er hos kunden, medmindre andet er påkrævet.
  • Ved brug af elektroniske værktøjer for kvittering af modtagelse af gods samt signering af CMR-doku­menter, bør den som kvitterer have handsker på og/eller bruge eget redskab for kvittering.
Til afsender/modtager anbefales det blandt andet:
  • Lav en procedure for hvordan godset skal håndteres, og sørg for, at dine medarbejdere er grundig instruerede.
  • Lav en anvisning til chaufførerne, som kommer på din adresse. Opsæt en vejviserpost ved indkørslen, lav store skilte på flere sprog og/eller send dine anvisninger til transportøren elektronisk før an­komst.
  • Sørg for at der er en person klar til at modtage lastbilen/godset, så chaufføren ikke skal lede efter personale. Dette kan eventuelt ske ved at angive et telefonnummer som chaufføren kan ringe til. Sørg for at personalet er instrueret i at besvare telefonen.
  • Lav en afspærring, der tydeligt viser grænsen imellem interne og eksterne personer.
Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomhederne til at tage godt godt imod de nye anbefalinger.

På et senere tidspunkt sender vi jer anbefalingerne i det endelige grafiske design.

Giver anbefalingerne dig og din virksomhed anledning til spørgsmål og kommentarer, hører vi gerne fra jer.

SAMLEDE ANBEFALINGER FOR GODSHÅNDTERING
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$