UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM MIDLERTIDIG LØNKOMPENSATION OG AKTUELLE UDFORDRINGER

Kære Læser,


I går mandag kom den officielle meddelelse om, at mange tiltag, man har taget fra myndighedernes side for at holde corona-smitten nede, forlænges til og med 13. april.

Det betyder blandt meget andet fortsættelse af:
  • Midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud
  • Skærpede rejsevejledninger
  • Forbud mod arrangementer, begivenheder mv. med flere end 10 personer
  • Lukning af storcentre mv. (gælder dog ikke dagligvareforretninger og apoteker i storcentre)
  • Opfordring til private arbejdsgivere om fortsat at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra mv., og at der alene afholdes fysiske møder mv., hvis det er absolut nødvendigt, ligesom der bør tages øv­rige relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.
Læs og se her mere om forlængelsen HER

Hvis I har spørgsmål om f.eks. personaleforhold i anledning af denne forlængelse, hører vi gerne fra jer på hotline@dasp-corona.dk – I er også velkomne til at ringe på 70131214.


ÅBENT FOR ANSØGNINGER FRA I MORGEN ONSDAG DEN 25. MARTS
Hjælp at hente, hvis din virksomhed forventer at hjemsende medarbejdere

Er din virksomhed blandt de over 70 procent af virksomhederne i Danmark, som ifølge en dugfrisk undersø­gelse har sendt medarbejdere hjem, vil Danske Speditører gøre opmærksom på, at arbejdsmarkedets parter og et enigt folketing står bag en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder for fyringstruede medarbejdere.

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af Coronavirus-situationen.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt som følge af Coronavi­rus/Covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejdersta­ben eller mere end 50 ansatte.

Din virksomhed kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis din virksomhed fravælger muligheder for hjemsendelse uden løn.

Læs mere om ordningen HER.

Erhvervsministeriet forventer at åbne for ansøgninger til ordningen i morgen onsdag den 25. marts 2020.

Har I spørgsmål om denne eller andre af hjælpepakkerne til dansk erhvervsliv, er du velkommen til at skrive til Danske Speditører på hotline@dasp-corona.dk – I er også velkomne til at ringe på 70131214.


SAMARBEJDER I MED UDENLANDSKE CHAUFFØRER MED TILLADELSER MV., DER UDLØBER?

Vi er bekendt med, at vores medlemsvirksomheder samarbejder med udenlandske chauffører, der har køre­kort, farligt gods-bevis og lignende tilladelser, udstedt af deres hjemlandes myndigheder, som udløber. Chaufførerne har umiddelbart ikke altid lyst til at returnere til hjemlandet for at få disse tilladelser fornyet.

Danske Speditører har forsøgt at få det danske udenrigsministeriets borgerservice i København til at hjælpe, men det kan ikke lade sig gøre for, fordi de pågældende chauffører ikke er i besiddelse af en dansk ansættel­seskontrakt eller lignende.

Derfor er det bedste råd fra Danske Speditører indtil videre at kontakte de pågældende landes diplomatiske repræsentationer i Danmark for at få håndteret udfordringer ad denne vej.

Skriv gerne på den nye hjemmeside, hvis I erfaringer med, hvordan denne udfordring skal håndteres:


Samtidig bliver Danske Speditører nødt til også at minde om betydningen af at tjekke, om chauffører er i besiddelse af gyldige tilladelser.


SE PÅ VORES NYE HJEMMESIDE, HVORDAN VENTETIDERNE ER VED GRÆNSERNE NETOP NU

Lad os slutte med en positiv nyhed: Ventetiderne ved de europæiske grænser er generelt ved at få et nogen­lunde acceptabelt niveau, der trods enkelte undtagelser nærmer sig EU-anbefalingen om at grænsekontrol for godstransport ikke må tage mere end 15 minutter.

Det kan alle og enhver følge med i på en af de nyttige funktioner på vores nye hjemmeside HER.

Danske Speditører opfordrer alle til at bruge denne funktion flittigt i det daglige arbejde med at få logistikken til at glide.

Opleves grænsekontrol, der tager væsentligt længere end anbefalet af EU, eller oplever I andre udfordrin­ger med logistikken - beder vi jer skrive det ind på WWW.DASP-CORONA.DK/GRÆNSETRAFIK.

Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$