UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
OPLEVER DU UDFORDRINGER I LOGISTIKKEN?

HJÆLP DIG SELV, DINE KOLLEGER OG HELE BRANCHEN

Kære Læser,

På vores nye hjemmeside:


har vi etableret en funktion, hvor du og dine kolleger kan skrive om jeres udfordringer i arbejdet med at få logistikken til at glide.

Det kan være om konsekvenserne af:
  • Grænsekontrol
  • Regler for indrejse og godskørsel i andre lande
  • Sygdom hos chauffører og andre i logistikken
  • Ophold uden for lastbilen ved regulære ugehvil. Smitterisiko? Afvisninger fra hoteller?
  • Ophør af færgedrift
  • Ophævelsen af den polske tvangskarantæne
  • Etablering af EU’s ”Green Lanes” for lastbiler ved grænserne
kort sagt: alt, der har (og vil kunne få) konsekvenser for logistikken.

Danske Speditører beder dig og andre melde ind, hver gang I støder på problematiske situationer og regulære stopklodser for logistikken.

Jo flere indrapporteringer, der kommer, des bedre

Hvorfor:
  • Det hjælper dig og dine kolleger med at få dagligt overblik
  • Det hjælper Danske Speditører med at få dokumentation for, hvordan det rent faktisk står til med logistikken
Dokumentation for, hvordan det rent faktisk står til med logistikken og transportkapaciteten, bruger vi som brancheforening til at varetage jeres – medlemsvirksomhedernes – interesser.

Det gør vi f.eks. i den aktuelle diskussion med Transportministeriet om behovet for initiativer, der øger fleksibiliteten i den internationale godstransport.

For at kunne overtale de politiske beslutningstagere til f.eks. at tillade at chauffører i international godstransport midlertidigt kan blive undtaget fra kravet om at holde det ugentlige hvil, skal vi kunne dokumentere, at transportkapaciteten er under pres.

Danske Speditører vil bede om, at alle indrapporteringer på DASP-CORONA.DK/LOGISTIKUDFORDRINGER ledsages af firmanavn og angivelse af hvilket land/område, indberetningen handler om.

Ønsker du af den ene eller anden grund ikke at få din iagttagelse offentliggjort på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive en mail til hbe@dasp.dk.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$