UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM INTERNATIONAL TRANSPORT OG HJÆLPEPAKKER
Kære Læser,


Lige nu er der stor interesse hos vores medlemsvirksomheder for hjælpepakkerne. Derfor vil hjælpepakkerne også fylde meget i denne dags UPDATE fra os.

Vi starter dog med nyheden om, at vi får vores vilje med hensyn til de midlertidige undtagelser om køre- og hviletid.INTERNATIONAL TRANSPORT BLIVER OMFATTET – UGEHVILET SKAL MIDLERTIDIGT IKKE HOLDES
Efter et møde i går, hvor Danske Speditører fik opbakning fra den øvrige branche til ønsket om at inkludere international transport, har transportministeren i dag besluttet at følge indstillingen.

Transportministeriet meddeler, at EU-Kommissionen skal notificeres om beslutningen, og det forventer man vil kunne ske i dag torsdag.

Færdselsstyrelsen vil på deres hjemmeside fstyr.dk informere om det, når det er sket.

Undtagelsen om ugehvilet (artikel 8, stk. 6) i Danmark betyder, at der midlertidigt ikke er et krav om, at chaufførerne er forpligtet til at afholde det regulære hvil.

Dermed er det ikke nødvendigt med yderligere dispensation for forbuddet mod hvil i førerhuset.

I hører nærmere.


MANGE AF HJÆLPEPAKKERNE ER KLAR
I går onsdag blev der åbnet for ansøgninger til hjælpepakken om midlertidig lønkompensation. Det betyder, at der nu er åbnet for fem hjælpepakker, der kan understøtte trængte virksomheder. Også i speditionsbran­chen.

Det drejer sig om nedenstående ordninger, der alle skal søges via virksomhedsguiden.dk, hvor der også er yderligere information at hente:
  • Midlertidig lønkompensation
  • Lånegaranti
  • Udskydelse af moms, AM-bidrag og A-skat
  • Refusion for sygemeldte medarbejdere
  • Hjælp, hvis du har aflyst eller udskudt et større arrangement
Erhvervsstyrelsen oplyser, at ordningerne for selvstændige og faste udgifter endnu ikke er åbne for ansøg­ninger, men at det vil fremgå af virksomhedsguiden.dk, hvornår det sker. Datoerne er endnu ikke blevet offentliggjort, men der arbejdes på det fra myndighedernes side.

Vil du søge lønkompensation?
Danske Speditører har i FAQ’en på den nye hjemmeside netop skrevet om kravene til dokumentation i for­bindelse med lønkompensation. Danske Speditører vil indledningsvis særligt gøre opmærksom på betydnin­gen af revisorbistand.

Lønkompensationen udbetales på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes. Oplys­ningerne omfatter bl.a. medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsen­delse samt tro- og loveerklæring på de indsendte oplysningers rigtighed.

Vær opmærksomme på, at udgangspunktet for at kunne ansøge om kompensation fra ordningen er, at med­arbejderne – 30 % af alle eller min. 50 personer - alternativt ville blive fyret.

Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 9. juni 2020.

Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer.

Læs yderligere om dokumentationskravene på dasp-corona.dk/FAQ (under 25. marts 2020).


VI ER PÅ SAGEN OM GRÆNSEBØVL PÅ BALKAN OG I TYRKIET
Danske Speditører er i løbende dialog med udenrigsministeriet og transportministeriet om, hvad der kan gøres for at sikre en mere glidende grænsepassage på Balkan og ved EU’s ydre grænse til Tyrkiet. 

Udenrigs­ministeriet drøfter sagen med de danske ambassader i de pågældende lande og med transportministeriet. I fællesskab planlægger de to ministerier at få EU-Kommissionen til at gribe ind over for EU-medlemslandene på Balkan for at få dem til at efterleve EU-politikken på området. EU-politikken om ”Green Lances” og passage af de indre grænser på højst 15 minutter kan du læse om HER.  


NU OGSÅ SUNDHEDSANBEFALINGER TIL ARBEJDE PÅ TERMINALER OG LAGRE
Sammen med de øvrige organisationer på transport- og logistikområdet har vi nu offentliggjort et nyt sæt anbefalinger på vores nye hjemmeside HER.


TYSKE DELSTATER TILLADER LASTBILKØRSEL OM SØNDAGEN
Delstaterne gør det på forskellige vilkår og med forskellige udløbsdatoer. Listen er på vores nye hjemme­side HER


Pas godt på jer selv og hinanden!

Har I spørgsmål, hører vi gerne fra jer på 


eller på tlf.

 70 13 12 14
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$