UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM BEHERSKET OPTIMISME 
OG LOGISTIK 
Kære Læser,


Siden vi fredag eftermiddag sendte jer seneste UPDATE, har både statsministeren og en række sundhedsfaglige nøglepersoner udsendt et kraftigt signal om, at de danske foranstaltninger mod COVID-19 fungerer efter hensigten. Der er enighed om, at nedlukningen af Danmark ikke bliver meget langvarig, at vi ikke får ”italienske tilstande” herhjemme og at genåbningen af Danmark kommer til at foregå gradvist.

Statsministeren har dog ikke villet sætte dato på, hvornår den gradvise genåbning kan starte.

Ved et skypemøde med en række virksomheder har statsministeren søndag sagt, at ikke kun foranstaltningerne mod COVID-19 fungerer. Det mener hun også hjælpepakkerne til erhvervslivet gør.

Samtidig er der i løbet af weekenden startet en politisk diskussion om, hvorvidt der er behov for større lønkompensation til virksomhederne. Du kan læse mere om statsministerens udmelding til virksomhederne HER.

 
HVORDAN STÅR DET TIL MED KAPACITET, CABOTAGE OG EFTERSPØRGSEL
På dagens møde i ”Situationens generalstab” sammen med de øvrige transportorganisationer og repræsentanter for transportministeriet blev der efterlyst faktuel viden om udviklingen i f.eks.
  • National og international transportkapacitet
  • Cabotage herhjemme de seneste uger
  • Efterspørgsel efter transport- og logistikydelser
  • Grænsekontrol
  • Regler for indrejse og godskørsel i andre lande, herunder tvangskarantæne
  • Sygdom hos chauffører og andre i logistikken
  • Ophold uden for lastbilen ved regulære ugehvil. Smitterisiko? Afvisninger fra hoteller?
  • Ophør af færgedrift
  • Etablering af EU’s ”Green Lanes” for lastbiler ved grænserne.
Faktuelle oplysninger fra jer om disse ting er af største betydning, når der skal tages stilling til evt. videreførelse af de danske undtagelser om ugehvil.

Vi beder om at høre om jeres oplysninger på vores nye hjemmeside:


Ønsker du af den ene eller anden grund ikke at få din iagttagelse offentliggjort på hjemmesiden, er du meget velkommen til at skrive en mail til 
jst@dasp.dk.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$