UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM KOMPENSATIONSORDNINGER OG UDSIGT TIL GRADVIS ÅBNING

Kære Læser,


Efter at vores UPDATE blev udsendt mandag eftermiddag er der sket to ting af betydning:

MÅSKE GRADVIS ÅBNING EFTER PÅSKE
For det første har statsministeren lagt op til, at Danmark måske kan genåbnes gradvist efter påske forudsat at alle de kommende 14 dage viser fortsat ansvarlighed. Det kan du læse mere om HER.

Bag regeringens beslutning ligger denne graf – se HER


LOFTET FOR LØNKOMPENSATION HÆVES
Mandag eftermiddag og aften bød også på nyheden om, at regeringen og arbejdsmarkeds parter er blevet enige om at øge støtten til virksomheder, der sender medarbejderne hjem med løn i stedet for at fyre dem.

Nu lægges der op til at betale op til 30.000 af månedslønnen - se HER.

Indtil nu har over 11.000 danske virksomheder søgt om lønkompensation. Læs mere og søg HER.
 
Åben for ansøgninger i næste uge: Kompensation for faste udgifter – læs mere på vores FAQ
I denne uge bliver ”kompensationsordningen for faste omkostninger i forbindelse med COVID-19” beskrevet nærmere i form af vejledningsmateriale på virksomhedsguiden.

I næste uge åbnes der for ansøgninger samme sted.

Kort fortalt om ordningen:
  • Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). 
  • Ordningen dækker udgifter i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.
  • Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i Folketinget. Følg med på virksomhedsguiden.dk for nærmere information og tidspunkt for åbning for ansøgninger.
  • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.
  • Ansøgningen vil foregå digitalt.
  • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.
  • Ansøgninger modtages ikke, før ordningen åbnes
Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Erhvervsministeriet forventer, at der i uge 14 vil være vejledningsmateriale at finde herom på www.virksomhedsguiden.dk, så virksomhederne og deres revisorer kan gå i gang med at forberede deres ansøgninger. I uge 15 forventes det, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket, som også kan tilgås via Virksomhedsguiden.

På vores FAQ er der publiceret spørgsmål og svar, der er givet af Erhvervsministeriet om ordningen.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$