UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona  dasp covid
UPDATE OM KAPACITET OG BØVL VED GRÆNSERNE

Kære Læser,


Dagens UPDATE fra os til jer har vi helliget vejtransportsituationen i Europa.

Meget af det, der sker lige for tiden, trækker i retning af at begrænse transportkapaciteten.

Som vi opfatter situationen lige nu, fungerer vejgodslogistikken stort set. Men det sker alene, fordi et hårdt arbejdende logistikerhverv finder løsninger på de mange udfordringer, der bydes i en situation, hvor ingenting er som det plejer.  

Der er ubalancer, køer, modtagere, der nægter at modtage og/eller betale – enten fordi de ikke vil og i stigende grad ikke kan og andet, der begrænser effektiviteten.

Spørgsmålet er, hvordan fremtiden bliver. Situationen ændrer sig time for time.

De fleste melder om nedgang i aktiviteterne. Det store spørgsmål er nu - når lagrene og fryseren er fyldte - hvornår lukker Europa ned? – i en tid, hvor vi taler om at åbne Danmark op.

At Danmark er åben, nytter ikke meget, hvis resten af Europa og verden er gået hjem.

Vi vil derfor forberede os på det værste og håbe på det bedste.
 • Kan vi undgå vareknaphed i de danske butikker i forbindelse med evt. nye hamstringsbølger i forbindelse med påsken?
 • Kan vi undgå mangel på transportkapacitet til at bringe byggematerialer frem til byggepladser og institutioner i forbindelse med den efterspørgsel, der må forventes i forbindelse med ophævelsen af anlægslofterne?
 • Kan vi holde den europæiske vejgodstransport kørende, når/hvis der for alvor kommer sygdom blandt de europæiske godschauffører?

RUMÆNIEN HAR INDFØRT TVANGSKARANTÆNE FOR EGNE CHAUFFØRER
Med øjeblikkelig virkning har Rumænien indført krav om karantæne for rumænske lastbilchauffører, der vender hjem. De skal i karantæne i ”ikke mere end 14 dage”, som det rumænske indenrigsministerium selv formulerer det.

Danske Speditører har aktiveret både udenrigsministeriet og transportministeriet. Over for transportministeriet har Danske Speditører sagt og skrevet:
 • At vi frygter for konsekvenserne for transportkapaciteten i almindelighed og i særdeleshed at den rumænske stramning vil inspirere andre nationer at følge efter med stramninger mod den nødvendige forsyningssikkerhed.

 • At de nye rumænske regler, der trådte i kraft tirsdag den 31. marts 2020, derfor vil øge behovet for en forlængelse af fritagelsen for at holde ugehvil, gældende for såvel den nationale som internationale godstransport i Danmark.

REGERINGEN OG MINISTERIERNE STØTTER OS I INDSATSEN FOR AT NEDBRINGE VENTETIDERNE FOR GODSTRANSPORTEN VED EU’S INDRE GRÆNSER
Onsdag den 1. april 2020 kl. 11.00 var ventetiderne ved nogle af EU’s indre grænser alt for lange. Bare tre helt aktuelle eksempler:

 • 5 timer for at komme fra Rumænien ind i Ungarn
 • 5 Kilometer kø fra Ungarn ind i Rumænien
 • 5 Kilometer kø fra Grækenland ind i Bulgarien
Ventetiderne kan I løbende følge med i på vores nye hjemmeside HER.

Ventetiderne svinger meget, men de er heldigvis generelt faldende over de seneste 8-10 dage.

Danske Speditører har de seneste 14 dage været i intensiv kontakt med både udenrigsministeriet og transportministeriet. Det har bl.a. ført til, at den danske udenrigsminister har været i kontakt med sin polske udenrigsministerkollega om sagen – og det har tilsyneladende hjulpet.

Fra Udenrigsministeriet har vi netop fået skriftlig besked om:
 • At de danske ambassader flere steder er i løbende kontakt med de stedlige myndigheder og bidrager til at monitorere situationen på tværs af Europa.
 • At der i EU-regi er stort fokus på problemer på grænserne. Kommissionen monitorerer således løbende medlemsstaternes forvaltning af grænsekontrollen med henblik på at sikre særligt godstransporten internt i EU.
 • At det bl.a. er derfor, at EU-Kommissionen den 23. marts fremkom med retningslinjer og anbefalinger til medlemslandene om etablering af de såkaldte ”Green Lanes”. Formålet er at sikre forsyningskæder og godstransport i den aktuelle situation. Disse tiltag er blevet drøftet blandt EU-ministre ad flere omgange. Vurderingen er, at disse tiltag i høj grad har medvirket til at reducere kødannelser ved de interne grænser.
 • At Udenrigsministeriet fortsat følger situationen tæt og arbejder for, at godstransporten ikke forsinkes unødigt ved de europæiske grænseovergange.
Ovenstående er et klart løfte til de danske speditører, om at vi har en solid allieret i den danske regering og i det danske embedsværk. Danske Speditører fortsætter indsatsen for jer og logistikken.

Har I oplevelser om grænsepassage og en hel masse andet, så del gerne dele det med os på dasp-corona.dk/logistikudfordringer.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$