UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM GRADVIS ÅBNING OG LØNKOMPENSATION
Kære Læser,


Så kom meldingen fra regeringen om den gradvise åbning efter påske.


Regeringen skriver, at alle private arbejdsgivere allerede 13. marts blev opfordret til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra mv., og at der alene afholdes fysiske møder hvis det er nødvendigt, ligesom der bør tages relevante tiltag for at sikre hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen.


Aktuelt vil myndighederne gå i dialog med de relevante erhvervs- og lønmodtagerorganisationer om, hvordan medarbejdere der har arbejdet hjemme, fra tirsdag den 14. april 2020 igen kan møde fysisk ind på arbejde, hvis det foregår fuldt forsvarligt, herunder ved at fastholde de øvrige iværksatte tiltag og følge de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd, sikring af afstand mv. Arbejdspladserne bør i den forbindelse fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til f.eks. hjemmearbejde, brug af digitale mødeløsninger, forskudte arbejds- og mødetider mv.


Danske Speditører opfordrer medlemsvirksomhederne til at lade sundhedsovervejelser indgå med stor vægt i deres beslutning om hvem, og hvor mange, der skal møde fysisk ind på arbejde.

Læs om anbefalingerne for at undgå smitte i forbindelse med afsendelse og modtagelse af gods her.

Nyt på FAQ’en:
Det ER muligt at forene afskedigelser med lønkompensation

Det er nu klart, at det er muligt at en virksomhed kan afskedige medarbejdere inden virksomheden træder ind i Lønkompensationsordningen. Har man varslet afskedigelse af medarbejdere i perioden 9. marts til d.d. eller har man planer om at gøre dette inden for den nærmeste fremtid, er man ikke forhindret i at ansøge Lønkompensationsordningen efterfølgende.

Læs hele svaret på FAQ’en.

Nyt på FAQ’en:

Hvad sker der, når den midlertidige undtagelse om køre- og hviletid udløber?

Lørdag d. 11. april 2020 udløber den midlertidige suspension af reglerne om afholdelse af ugehvil - både gældende for regulære ugehvil (45+ timer) og reducerede ugehvil (24-45 timer). Og gældende for såvel den nationale som den internationale transport i Danmark.

Når vi har passeret 11.april 2020, skal chauffører holde ugehvil igen, og dette ugehvil skal afvikles i overensstemmelse med køre- og hviletidsforordningens artikel 8, stk. 6.

Dvs. at chauffører fra søndag den 12. april 2020 skal afholde deres ugehvil i tidsrummet mellem mandag d. 13. april kl. 00.00 og søndag d. 19. april kl. 24.00. Længden og tidspunktet for chaufførens næste ugehvil vil afhænge af det senest afholdte ugehvil.

Der skal ikke afholdes kompensationshvil for ugehvil som chauffører har undladt at afholde i perioden med den midlertidige suspension.
Læs mere på FAQ’en.


Find meddelelserne fra Færdselsstyrelsen HER


Husk også, at vi meget gerne vil høre om jeres eventuelle logistikudfordringer.


Danske Speditører ønsker alle en god påske. Pas godt på jer selv og hinanden.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$