UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM HJÆLPEPAKKER OG GODE RÅD OM DEN GRADVISE ÅBNING

Kære Læser,

I løbet af kort tid åbner daginstitutioner og skoler. Dermed skulle børneforældre – alt andet lige – få mere arbejdsro, hvad enten de arbejder fysisk på arbejdspladsen eller hjemmefra. Og uanset om de arbejder i den offentlige sektor eller i private virksomheder.

Danske Speditører opfordrer alle til at være opmærksomme på og respektere de rammer for genåbningen, som regeringen og myndighederne har meldt ud.

Det kan du læse mere om HER.
 

Kan de forskellige hjælpepakker kombineres? JA!
Mange har spurgt om de forskellige kompensationsordninger (”Hjælpepakker”) kan bruges samtidig. Svaret er ja. Du kan benytte ordningerne samtidigt, så længe du søger om kompensation til forskellige omkostninger. Du kan dermed ikke få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige ordninger.


Hvor fleksibel er lønkompensationsordningen? Mere end først meldt ud!
Modsat de første udmeldinger om lønkompensationsordningen er det nu meldt ud, at ordningen rummer en stor fleksibilitet.

Det er fx muligt at lade flere medarbejdere være omfattet, som skiftevis er på arbejde og hjemkaldt. Det er dog et krav, at der søges lønkompensation for alle omfattede medarbejdere, da de registreres på deres CPR-numre, og virksomheden lever op til kriteriet om, at minimum 30 % eller mere end 50 ansatte er hjemsendt som et gennemsnit for hele perioden. Læs hele svaret på FAQ’en.


Hvornår er der ansøgningsfrist?: 30. juni for tre af de mest omtalte hjælpepakker!
Ansøgningen til støtteordningerne er åbnet. Vejledninger og links til ansøgning findes på Virksomhedsguiden.

Fristen for ansøgning er 30. juni 2020 for de tre ordninger:
  • Hjælp til lønudgifter (Lønkompensation)
  • Hjælp til virksomhedens faste omkostninger (Kompensationsordning for faste omkostninger)
  • Kompensation til selvstændige og freelancere (virksomheder med op til 10 fuldtidsansatte)
For de øvrige støttemuligheder (udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere, lånegaranti hos Vækstfonden, aflyst eller udskudt større arrangement, og udskydelse af afregning af moms, AM-bidrag og A-skat) gælder individuelle frister og regler.


Hvis du vil vide mere?: Danske Speditører tilbyder webinar om hjælpepakkerne
Fredag den 17. april kl. 13.00 afholder Danske Speditører et webinar om 

de støtteordninger, der er relevante for speditører og vognmænd.

Fokus vil blive lagt på de tre ordninger, der skal søges senest 30. juni 2020, men vi kommer rundt om andre hjælpepakker, hvis der er ønske om det. 

Efter gennemgangen vil der være mulighed for spørgsmål. Har man spørgsmål, der bedst egner sig til en én-til-én samtale, vil vores juridiske hotline 7013 1214 være åben efter webinaret.

Læs mere om webinaret HER, hvor du også kan tilmelde dig.


Hilsen fra Martin Aabak: ”Det er nu speditørerne skal trække på spidskompetencerne” 


Seneste tal og tendenser: Sundhedsstyrelsens direktør er optimistisk og takker for ansvarlighed


Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$