UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM STOREBÆLT-INDGREB I LY AF CORONA OG FORBEDRET HJÆLP TIL VIRKSOMHEDERNE

Kære Læser,

L
ige for tiden fylder Corona-situationen så meget i pressen og i organisationernes tanker, at ubehagelige ting kan blive sneget ind ad bagdøren. Og at det sker uden at nogen rigtig lægger mærke til det i tide.
 
BREDT FORLIG OM, AT KUN LASTBILER MED EURONORM 6 KAN FÅ RABAT PÅ STOREBÆLT
I nattens mulm og mørke og til stor overraskelse for Danske Speditører og samtlige andre erhvervsorganisationer, har en meget bred kreds af politiske partier indgået et politisk forlig om erhvervsrabatter på Storebælt. Den sag er vi ganske enkelt ikke blevet inddraget i.

Forliget betyder – medmindre vi får det ændret - at der fra 1. oktober 2020 alene gives rabatter til lastbiler med euronorm 6. Der ydes ikke rabat til andre køretøjer og den eksisterende volumenrabat afskaffes samtidig.

Danske Speditører vil i samarbejde med en række andre erhvervsorganisationer forberede en samlet protest byggende på beregninger af merbelastningen på erhvervslivet. Det er simpelthen for dårlig stil at indgå et så bebyrdende politisk forlig uden at inddrage erhvervslivet. Særligt i en situation, hvor regering og folketing er i tæt kontakt med erhvervslivet om hjælpepakker og andet, der skal hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem Corona-krisen.

Mere om denne politiske sag følger i kommende numre af UPDATE.


DANSKE SPEDITØRER: MERE FLEKSIBILITET VED KOMPENSATION AF FASTE OMKOSTNINGER
I hjælpepakken til kompensation af din virksomheds faste omkostninger er det forventede fald i omsætningen det centrale tildelingskriterium. Det passer ikke til speditionsbranchens særlige situation. Det har vi i tæt samarbejde med Fagudvalg ØKONOMI & FINANS skrevet om til erhvervsminister Simon Kollerup.

Baggrunden er, at der som følge af COVID-19 nu ses en meget markant reduktion af transportkapaciteten - især indenfor luftfragt og søfragt – og derfor er prisen på kapacitet steget. Denne prisstigning på kapacitet er speditionsbranchen, som sædvane, nødsaget til at videreafregne til transportkøber med deraf følgende omsætningsstigning pr. transporteret vare/enhed.

Når speditionsbranchens omsætning pr. transporteret vare/enhed stiger – alene som følge af stigende priser på knap transportkapacitet – er der således ikke tale om en merfortjeneste i speditionsbranchen.

På den baggrund har vi bedt erhvervsministeren tillade speditionsbranchen at anvende bruttofortjeneste som fundament for kompensation for faste omkostninger i de tilfælde, hvor dette er det bedste udtryk for det reelle fald i aktivitet som følge af COVID-19.

Fortsættelse følger i kommende UPDATE.


BEDRE OG MERE LANGVARIG HJÆLP PÅ VEJ
I lørdags skete der to ting, der får – og vil få – betydning for den statslige hjælp, trængte virksomheder kan få til at komme bedst muligt igennem Corona-krisen.

For det første besluttede et enigt folketing at forlænge en række af tiltagene i de allerede etablerede hjælpepakker med en måned til 8. juli 2020.  Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser. Læs mere om det HER

For det andet er det mellem staten og arbejdsmarkedets parter (i en såkaldt trepartsaftale) aftalt, at også den midlertidige lønkompensationsordning forlænges til 8. juli 2020. Læs mere om det HER


Information om disse nye muligheder kommer snarest muligt til at blive tilgængelig på www.virksomhedsguiden.dk.

Har du spørgsmål om de mange initiativer til at hjælpe virksomhederne bedst muligt gennem Corona-krisen, er du velkommen til at henvende dig til vores hotline på 7013 1214 eller hotline@dasp-corona.dk.


MERE FLEKSIBILITET: CHAUFFØRUDLÅNSORDNINGEN FORLÆNGES TIL 28. APRIL 2020
Transportministeriet har netop meddelt os, at transportministeren har besluttet at forlænge dispensationen fra forbuddet mod chaufførudlån til den 28. april. Det er sket for at sikre mere fleksibilitet og bedre forsyningssikkerhed i den nuværende situation. Det har Danske Speditører bifaldet – på præcis samme måde som vi har talt for behovet for midlertidige lempelser af reglerne om f.eks. køre- og hviletid.
 

DISPENSATION FRA REGLERNE OM PARTIKELFILTRE/MILJØZONER VED LEVERING AF DAGLIGVARER TIL 10. MAJ 2020
Miljøministeren har netop besluttet at forlænge den tidligere meddelte dispensation for miljøzoner.

Ministeren har meddelt os, at der er helt særlige omstændigheder, som nødvendiggør, at lastbiler, som skal benyttes i den kommende tid til levering af dagligvarer, får adgang til miljøzonen, uden at disse efterlever partikelfilterkravet i landets fem etablerede miljøzoner.

Dispensationen trådte i kraft pr. 15. april og vil være gældende i en tidsbegrænset periode til og med 10. maj 2020. Miljøministeren slår fast, at det sker for at sikre forsyningen med fødevarer.
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$