UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona  dasp covid
UPDATE OM POLITISK OPFØLGNING PÅ STOREBÆLTSFORLIG OG HJÆLPEPAKKER
Kære Læser,

Som vi skrev i UPDATE i mandags, er der på nu vores initiativ taget skridt til at samle en række organisationer til en fælles protest over for regering og folketing, i forbindelse med at erhvervslivet slet ikke er blevet inddraget i overvejelserne om at ændre rabatstrukturen på Storebælt. At vi ikke er blevet det, mener vi må tilskrives Corona-stress på Christiansborg og omegn.


GRØN RABAT PÅ STOREBÆLT ER OK, MEN EURONORM 5 SKAL MED OG TIDSFRISTERNE ÆNDRES
Holdningen i Danske Speditører er klar:
 • Vi er tilhængere af, at de fremtidige erhvervsrabatter får en grøn profil og en adfærdsregulerende effekt, men vi mener at også lastbiler med euronorm 5, som har ad blue-teknologi, skal omfattes. Rabatterne for disse to typer køretøjer kan godt differentieres, sådan at der gives størst rabat til euronorm 6.

 • Vi er tilhængere af, at der indføres en langt længere indkøringsperiode end de 5 måneder frem til 1. oktober 2020, som forliget lægger op til. Skal den fremtidige rabatstruktur på Storebælt have en reel adfærdsændrende effekt i relation til udskiftning af bilparken, vil vi anbefale, at der indføres rabat for euronorm 5 fra 1. januar 2021 og for euronorm 6 fra f.eks. 1. januar 2023.

 • Vi vil under alle omstændigheder insistere på, at rabatændringerne skal træde i kraft pr. 1. januar, idet der i branchen typisk er tale om årsaftaler, der udløber ved årets udgang.

 • Vi vil anbefale, at volumenrabatterne som minimum fastholdes på det nuværende niveau indtil 1. januar 2022.
 
BEHOV FOR MERE FLEKSIBLE HJÆLPEORDNINGER I FORBINDELSE MED CORONA
Sammen med Fagudvalg ØKONOMI & FINANS er sekretariatet i Danske Speditører gået i gang med at vurdere, hvordan de statslige hjælpepakker og støtteordninger kan forbedres for i højere grad at svare til medlemsvirksomhedernes behov.

Vi er af flere medlemsvirksomheder blevet gjort opmærksom på, at der er behov for mere fleksibilitet i forbindelse med indfasning og udfasning af lønkompensation.

Har du og din virksomhed input til forbedring af eksisterende ordninger og evt. til etablering af nye, mere fleksible initiativer, hører vi meget gerne om det på hbe@dasp.dk.


CORONA OG DET LANGE HVIL: HVORDAN OPLEVES RESTRIKTIONERNE?
Danske Speditører har flere gange over for Transportministeriet rejst problematikken vedr. køre- hviletidsreglerne om mangel på overnatningsmuligheder/risiko for smittespredning og dermed behovet for, at man giver mulighed for midlertidigt at afholde det lange hvil i kabinen. Hidtil har vores og andre gode kræfters indsats på det område ikke båret frugt.
Er der et reelt problem med hvor og hvordan de lange hvil tilbringes i relation til Corona, vil vi gerne høre om det på hbe@dasp.dk.
 

DANSKE SPEDITØRER: COVID-19 BEREDSKAB VERSION 2.0
Vi er nu klar til at lancere version 2.0 af vores beredskab til hjælp for medlemmerne af Danske Speditører.
 
Vores beredskab version 1.0 er hjemmesiden www.dasp-corona.dk hvor al relevant information er tilgængelig for medlemmerne af Danske Speditører, ligesom vi udsender nyhedsbreve på næsten daglig basis med relevante informationer.
Dette fortsætter vi naturligvis med, men nu lægger vi yderligere på i vores beredskab.

ONLINE MØDE OM  PANT OG TILBAGEHOLDSRET - SPEDITØRENS SIKKERHED I GODSET
Hvilke juridiske tiltag har speditører overfor kunder, der går konkurs, i betalingsstandsning, rekonstruktion eller bare ikke betaler til tiden?
 • Hvad skal man konkret gøre?
 • Hvordan forholder man sig overfor kurator?
 • Hvordan er speditøren stillet overfor de øvrige kreditorer, fx banker og andre leverandører?
Deltag på vores online møde torsdag den 30. april kl. 11.00, hvor Rasmus Køie vil fortælle mere om ovenstående. Arrangementet er gratis for medlemmer af Danske Speditører. Tryk her for at tilmelde dig.

RÅDGIVNING OM FORCE MAJEURE
 • Hvad er force majeure og hvordan påvirker det speditionsbranchen?
 • Kan kontrakter ophæves på grund af force majeure?
 • Har man ret til at justere sine priser som følge af force majeure?
Du kan se eller gense vores online møde om force majeure her.
 
RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED HJÆLPEPAKKER
 • Hvor finder jeg yderligere information om hjælpe pakkerne?
 • Hvad er særlig interessant for os som speditører?
 • Hvordan får jeg del i kompensationsordningerne?
Du kan se eller gense vores online møde om hjælpepakker her.

Du er også meget velkommen til at sende dine spørgsmål på hotline@dasp-corona.dk - hvorefter du vil blive kontaktet af os hurtigst muligt.
 

DEN DANSKE GENÅBNING OG EFTERSPØRGSEL PÅ LOGISTIKYDELSER
Af dagens mange spændende Corona-historier i pressen har vi valgt denne om overvejelserne om næste skridt i genåbningen.

For speditører og andre i logistikken er det vigtigt at være klar over, at når f.eks. butikker, restauranter og cafeer åbner, vil efterspørgslen efter speditions- og logistikydelser stige. Hjulene vil langsomt begynde at snurre igen!
Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$