UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona   dasp covid
UPDATE OM SMÅ MARKEDSÅBNINGER, FALDENDE EKSPORT OG IMPORT OG UDSIGT TIL KORTVARIG KRISE
Kære Læser,

I medierne har der netop været udtalelser om, at det lader til, at Corona-krisen har toppet i Europa. Derfor er nogle lande ved at åbne sig igen. Det betyder – alt andet lige - for de danske speditører, at markedssituationen i f.eks. Tyskland – Danmarks største eksportmarked – ikke længere er helt så sort.

Det gennemgående tema i dagens UPDATE er markedsanalyse og økonomiske forudsigelser.
 

OGSÅ SMÅ MARKEDSÆNDRINGER I ANDRE EUROPÆISKE LANDE
Indtil videre har få europæiske lande gradvist lempet på indførte restriktioner i forbindelse med Corona. Og indtil videre er der tale om forholdsvis små markedsåbninger.

Af størst interesse for speditørerne er det formentlig, at Tyskland den 20. april 2020 åbnede for en række mindre erhverv. Det drejer sig blandt andet om cykelhandlere, boghandlere og en række større butikker, som skal følge nøje fastsatte afstands- og hygiejneregler. Udover Tyskland har også Norge, Belgien, Polen, Østrig og Slovenien lempet, dog i varierende omfang.

Virksomheder i Danmark er altid velkomne til at kontakte Udenrigsministeriets handelsafdeling (The Trade Council) på telefon 33 92 00 00 for en helt opdateret status på markedssituationen.

Alternativt kan du henvende dig til hbe@dasp.dk.


DANMARKS EKSPORT OG IMPORT FALDER
Det er næppe nogen hemmelighed, at Danmarks eksport og import faldt allerede i februar 2020. HER kan du se udviklingen fordelt på lande og varegrupper.  


HVOR LANGVARIG BLIVER DEN ØKONOMISKE KRISE?

Speditørerne er naturligvis meget afhængige af, hvor længe den økonomiske krise i kølvandet på Corona varer ved. Nu er de første nyttige analyser kommet: Svaret er forholdsvis entydigt; Det skulle begynde at lysne i 2021. Læs mere HER.


KINA ÅBNER OP, MEN STILLER KRAV
Danske Speditører er blevet bedt om at informere medlemskredsen om, at flypersonale, der ankommer til Kina, skal følge myndighedernes anbefalinger om at tage ophold i særligt indrettede dele af lufthavne og på særligt anviste hoteller. De kinesiske myndigheder anbefaler, at flyselskaber, der ofte flyver til og fra Kina med gods, udarbejder lister over medarbejdere, der lever op til de kinesiske myndigheders krav.

Kravene og anbefalingerne kan i sin helhed ses HER.


VI TILBYDER ONLINE-MØDE OM PANT OG TILBAGEHOLDELSESRET
- speditørernes sikkerhed i godset

Hvilke juridiske tiltag har speditører overfor kunder, der går konkurs, i betalingsstandsning, rekonstruktion eller bare ikke betaler til tiden?

- Hvad skal man konkret gøre?
- Hvordan forholder man sig overfor kurator?
- Hvordan er speditøren stillet overfor de øvrige kreditorer, fx banker og andre leverandører?

Der er stadig ledige pladser på vores online møde torsdag den 30. april kl. 11.00, hvor Rasmus Køie vil fortælle mere om ovenstående.

Arrangementet er gratis for medlemmer af Danske Speditører. Tryk HER for at læse mere og tilmelde dig.

Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$