UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
UPDATE OM CORONA SE I BROWSER
285 Corona  dasp covid
UPDATE OM NYE KRAV 
TIL UDENLANDSKE VOGNMÆND 
OG JUSTEREDE HJÆLPEPAKKER


Kære læser,

Trods Corona-krise og den økonomiske nedtur er en del samfundsfunktioner ved at komme op i omdrejninger. Det gælder blandt andet også for folketinget.

Regeringen har netop fremsat det lovforslaget om ændring af bus- og godskørselslov samt udstationeringsloven, der bl.a. skal sikre dansk løn ved cabotagekørsel.  

Dermed er indvendingerne fra Danske Speditører og andre om ikke at haste denne vigtige lovgivningen igennem midt under Corona-krisen tilsyneladende ikke blevet taget til efterretning. I hvert fald ikke i første omgang.

Vi regner med, at lovgivningen bliver vedtaget inden Folketinget går på sommerferie, og at den vil træde i kraft 1. januar 2021.

Vi regner også med, at der snarest efter vedtagelsen kommer en bekendtgørelse fra beskæftigelsesministeren om den praktiske udmøntning af udenlandske transportvirksomheders pligt til at anmeldelse og registrering, inden de starter cabotagekørsel i Danmark.

Læs lovforslaget HER.


KRAVENE RETTER SIG MOD VOGNMÆND

I relation til cabotagekørsel og vejdelen af kombineret transport i Danmark retter kravene i lovgivningen sig mod vognmænd.

Det er således vognmanden, der har forpligtelsen til at anmelde kørslen og sikre, at chaufføren får den løn og anden kompensation, som loven foreskriver.

Derfor vil Danske Speditører råde medlemsvirksomhederne til at forberede drift og kontrakter til de krav, som loven stiller til den udenlandske vognmand.

Vi anbefaler at:
 • Speditørvirksomheder tilrettelægger arbejdet på en måde, så udenlandske vognmænd sikres mulighed for rettidigt at anmelde kørslen, inden denne påbegyndes.

 • Speditionsvirksomheder aftaler forholdsregler ved tilbageholdelse af trækker eller lastbil i forbindelse med en kontrol.

 • Vognmandskontrakten tilrettes, så den præciserer, at det er vognmanden alene, der har pligten til at anmelde transporten og sikre den lovpligtige lønkompensation.

 • Vognmanden forpligtes i vognmandskontrakten til at sætte sig ind i de danske regler og holde sig orienteret.
Vognmanden forpligtes til at give den lønkompensation, som loven foreskriver, og vognmanden skal regelmæssigt årligt (faste kontrakter), og på forespørgsel fra speditøren (alle vognmænd), dokumentere, at lønkompensationen følge loven.

Danske Speditørers anbefalinger skal sikre, hvad loven allerede foreskriver, nemlig at det er vognmanden – og alene vognmanden – der har ansvaret for anmeldelse af kørslen og sikring af overenskomstsvarende lønkompensation.


STATSLIGE HJÆLPEPAKKER BLIVER JUSTERET

De statslige hjælpepakker bliver løbende ændret. Siden vi skrev om det senest i UPDATE er der blandt andet sket disse justeringer:
 • Den midlertidige lønkompensationsordning, ordningen for kompensation for faste omkostninger, og kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned, så de gælder frem til og med 8. juli.

 • I midten af maj åbnes nye ansøgningsrunder til den midlertidige lønkompensationsordning og kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse i perioden 9. juni 2020 - 8. juli 2020.

 • Indtil de nye ansøgningsrunder åbner, vil du fortsat kunne søge den midlertidige lønkompensationsordning og kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere efter de nuværende regler.

 • Ordningen for kompensation for faste omkostninger er udvidet med tilbagevirkende kraft, og den kan allerede søges nu for perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020.

 • Kompensationsordningen målrettet selvstændige (SMV'er) er udvidet op til 25 fuldtidsansatte.

 • Kompensationsordningen for faste omkostninger i forbindelse med COVID-19 er udvidet, så virksomheder med en nedgang i omsætningen på mindst 35%, som følge af COVID-19/Corona, kan søge. Tidligere var kravet mindst 40% nedgang i omsætningen.
Læs mere om ændringerne i FAQ’EN.


 
Landsformand Jesper E. Petersen, Danske Speditører:
”VI SKAL VÆRE DER FOR BRANCHENS VIRKSOMHEDER”

European Freight Forwarding Index:
”SPEDITØRFORVENTNINGER STYRTDYKKER”Tilmeld dig selv eller en kollega dette nyhedsbrev
$$$open$$