GENERALFORSAMLING SE I BROWSER
409 Second Wave   Covid 19
DANSKE SPEDITØRERS GENERALFORSAMLING

Kære

Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi også i 2021 må se os nødsaget til at afholde Danske Speditørers generalforsamling online og denne gang i skyggen af den 2. bølge af COVID-19!


Vi havde glædet os til i 2021 at møde vores medlemmer under helt andre forhold end på lang afstand og i rammer af skærme, headsets og webcams. 

Vi satser nu benhårdt på at se dig til efterårets Repræsentantskabsmøde og efterfølgende socialt arrangement torsdag den 18. november 2021, som afholdes på havnefronten i Sønderborg i rammerne af det topmoderne Hotel Alsik! Vi er i færd med at sammensætte et super spændende og relevant arrangement og sætter alle sejl ind på at afslutte dagen med en lækker middag i vores medlemmers gode selskab!

Inden da skal vi sikre, at formalia er overholdt, hvorfor vi hermed indkalder til online ordinær generalforsamling - dagsorden og tilmelding nedenfor:


GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MAJ 2021 KL. 13-14.30PROGRAM OG DAGSORDEN

KL. 12.45 DELTAG VIA MØDEINDKALDELSEN KL. 13.00VELKOMSTKL. 13.05GENERALFORSAMLING

Dagsorden:1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne kalenderår.

3.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for Foreningen til meddelelse af decharge.

4.Godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse.

5.Valg af hovedbestyrelse.

6.Eventuelt valg af landsformand.

7.Bekræftelse af valg af hovedbestyrelsesmedlem(-mer) samt suppleanter.

8.Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

9.Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

10.Eventuelt.

11
KL. 13.55
AFRUNDING AF GENERALFORSAMLINGKL. 14.00EFFEKTIV, INNOVATIV OG ENERGIRIGTIG LOGISTIK
Danske Speditører genindstifter EFFIE prisen - prisen for effektive, innovative og energirigtige løsninger. 

Derfor afsluttes årets generalforsamling med fokus på, hvordan vi som speditører sikrer effektive, konkurrencedygtige og energirigtige logistikkæder, der afspejler kundernes og forbrugernes ønsker til effektivitet og klimaaftryk. Og et bud på, hvad speditørernes rolle er i det.

Hør bl.a. Kristian Hegner Reinau, Associate Professor, Ph.D., Head of Freight Transport Research Group ved Aalborg Universitet give sit bud på dette og fortælle om to af de ting, der kommer til at transformere logistikbranchen i de kommende år: Collaborative Logistics og The Physical Internet.
KL. 14.30TAK FOR I DAG
KLIK HER FOR TILMELDING SENEST 23. APRIL 2021
Du bedes på vanlig vis tilmelde dig/jer generalforsamlingen senest 23. april 2021. 

Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal senest to uger forud for generalforsamlingen skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen via Danske Speditørers sekretariat - dasp@dasp.dk.

Efter tilmeldingsfristens udløb og inden to uger forud for generalforsamlingen, modtager deltagerne vejledning og kalenderindkaldelse til onlineafviklingen af generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen, er naturligvis gratis.