Entroseminaret 2019:
Samarbeid for bærekraft
Bergen 22. - 23. oktober

Entroseminaret er en møteplass for deg som jobber med energi, miljø og bærekraft i ulike bransjer og sammenhenger. 

Samarbeid må til for å stoppe klimaendringene
Ingen har nok kreativitet, kunnskap, kapital eller handlekraft til å stoppe klimaendringene alene.  Samarbeid mellom næringer, mellom leverandører og mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer må til dersom vi skal nå målene i Parisavtalen . Derfor er den røde tråden i årets Entroseminar «Samarbeid for bærekraft».

Entroseminaret viser vei inn i framtiden, og hva som er verdt å ta vare på
Vestlandet har et et sterkt og mangfold næringsliv. God tilgang på naturressurser, langsiktige eiere og sterke utdannings- og forskningsmiljøer har gjort regionen vår verdensledende innenfor flere bransjer. I diskusjonene om hvordan vi skal møte klimautfordringene er svaret ofte «innovasjon» og «ny teknologi». For miljøet er det imidlertid vel så viktig å ta vare på det vi har.  

Det er ikke tilfeldig at årets Entroseminar arrangeres i Bergen. Her finner du moderne arkitektur og smarte bygg side om side med den historiske trehusbebyggelsen byen vår er verdenskjent for. Vi i Entro ønsker nemlig å vise deg vei inn i framtiden, men også hva som er verdt å ta vare på.

Vi ønsker å skape rom for de gode samtalene, og har satt tak på 150 deltakere til Entroseminaret 2019. Vær tidlig ute og sikre din plass på seminaret!

Melder du deg på før 15. mai får du 20% avslag i prisen

Full pris for arrangementet: 5.500 kr
Early Bird-pris for arrangementet: 4.500 kr
SETT AV DATOEN 

22/10/2019 09:00

STED
Clarion Hotel Admiral, Bergen
C. Sundts gate 9, 5004 Bergen, Norge

+47 73 87 13 00

entro@entro.no