Credit Talk #2
 31/03/2022 12:00 
När hotet kommer från insidan
Allt fler hotaktörer, så väl kriminella organisationer som statliga aktörer, kombinerar cyberattacker med att rekrytera insiders – oavsett om syftet är ekonomisk vinning eller att komma över känslig information.

Med närmare två decenniers erfarenhet inom svensk underrättelsetjänst vet Carolina Angelis vad vi kan göra för att skydda oss mot hybrida hot, något som under de senaste åren blivit allt vanligare. Idag är Carolina senior rådgivare på Truesec Human Threat Intelligence.

Vi vill med Credit Talk inspirera dig samt ge nya perspektiv och ny kunskap inom kreditområdet.

Varmt välkommen!

Alexander Jute, Svenska Kreditföreningen
Milica Milic, CREDMA
SAVE THE DATE

31/03/2022 12:00

Lägg till i din kalender
icons add to calendar
The registration has been closed since 31/03/2022 00:00.