Välkommen till Företagsuniversitetets webbinarium om #metoo och dina rättigheter och skyldigheter.

Webbinariet är ett samtal mellan Maria Hagberg Forss och Anna Gulliksen
  • Vad har arbetsgivaren för skyldigheter mot den som blivit utsatt?
  • Vad gör jag som arbetsgivare när ord står mot ord..?
  • Vad har enskilda medarbetare för skyldighet att rapportera iakttagelser om sexuella trakasserier?
  • Kan arbetsgivaren säga upp en person som gör sig skyldig till sexuella trakasserier?
349 Maria Hagberg Forss
Maria Hagberg Forss är jur. kand. och har mångårig erfarenhet som rådgivare och ombud för såväl globala koncerner som småföretag och som föreläsare inom området arbetsrätt med speciell inriktning mot arbetsmiljörätt. Hon är också hovrättsassessor från Svea Hovrätt och har tidigare varit chefsjurist på Arbetsmiljöverket och arbetsrättsjurist på olika arbetsgivarorganisationer.

348 Anna Gulliksen
Anna Gulliksen är beteendevetare och ekonom och arbetar med strategisk kompetensförsörjning och Talent Management sedan 15 år tillbaka. Hon är seniorkonsult med erfarenhet från flera stora konsultfirmor och testhus där hon bland annat arbetar med förändringsprocesser ur ett individperspektiv. Hon är dessutom föreläsare och kursledare inom HR och kompetensförsörjning. 

Tider:
onsdag den 14 februari kl. 10.00-10.30 i din dator
Webbinariet är gratis.


Vi ses i din dator!
BOKA IN

14/02/2018 10:00

icons add to calendar
The registration has been closed since 13/02/2018 00:00.