398 mammo banner1606 3

Registrering "Breast Health Imaging" den 27-28 oktober 2016

*Workshops som ger dig praktisk erfarenhet om ABUS, Brösttomosyntes och Spektralmammografi genom granskning och diskussion om kliniska fall.