Beställning och prisförfrågan av kliniska förbrukningsartiklar & tillbehör
Så här beställer du eller gör en prisförfrågan
Steg 1: Ladda ner katalogen nedan för att se produkter och artikelnummer
Ladda ner katalog (pdf)
Steg 2: Välj mellan att göra en beställning eller prisförfrågan nedan
Gör en beställning
Gör en prisförfrågan
©2018 General Electric Company – All rights reserved.
GE and GE Monogram are trademarks of General Electric Company.
GE Healthcare, a division of General Electric Company