Snart semester med bra tillfällen att reflektera och belöna, sig själv och andra. Webversion
Tid för eftertanke och belöning
Bara det blir semester, då ska jag vila och fylla på med ny energi, känner du igen tanken? Den här våren har jag verkligen känt av hur många i min närhet vittnat om att livet snurrar på i ett allt snabbare tempo. Med en ständigt uppkopplad hjärna fattar vi inte de bästa besluten och risken för psykisk ohälsa ökar dramatiskt. Så, visst behöver vi semester och varva ner under en längre period. Samtidigt är det än viktigare att skapa stunder av återhämtning i vardagen. Att ta en paus och bara vara snäll mot sig själv – träna på sin självmedkänsla.
Läs rektorns krönika
Vill du vara med och bidra till en webbsida som skall presentera Gestalt i Sverige?
Vi (Gestalt i Sverige) vill – i bred samverkan med alla med samma grundvärderingar – skapa ett Tredje Rum, en mötesplats, på webben, sociala media och i den fysiska verkligheten, där vi skapar kontakt, tillit, nyfikenhet och nya relationer med människor och grupper vi inte når idag.
Läs mer 

Pröva ett nytt sätt att uppleva gestalt

Möten med Mening – att leda och involvera med medvetenhet, mod och integritet
Vi behöver varandra. Vi lever i en tid som präglas av komplexitet, osäkerhet och snabba förändringar. Många utmaningar kan inte längre hanteras framgångsrikt inom en avdelning, inom en profession eller ens inom en organisation (eller ett land…). Vi behöver mötas och skapa över traditionella gränser och ta tillvara goda idéer som föds i periferin. Vi behöver påverka och låta oss påverkas i genuin samverkan, där formella maktstrukturer kan vara suddiga eller obefintliga. Workshopen ger dig praktisk vägledning i hur vi kan skapa förutsättningar för att skapa framtiden tillsammans.

Tid: 1-3 december, 2016
Plats: externat, Stockholm

Avgift: 7 200 :- exkl moms
10 % rabatt för medlemmar i FGO/SAG

Mer information
Gå vidareutbildning i Danmark
En vidareutbildning för dig som är diplomerad Gestaltterapeut eller Gestaltpraktiker eller motsvarande. Utbildningen utgår från den nya forskningen om hur hjärnan och vårt nervsystem hela tiden påverkar oss individuellt och i mötet med omvärlden. Fokus är på praktisk tillämpning.

Vi erbjuder en kurs i Danmark ht-16 och en i Stockholm vt-17 med gemensam uppföljning ht-17 i Stockholm.

Danmark:
21-22 okt, 12-14 jan, 3-4 mars
29-30 sept, (frivillig uppföljning)

Stockholm:
24-25 feb, 30 mars-1 april, 12-13 maj
29-30 sept, (frivillig uppföljning)

Mer information
Relationens betydelse i professionen
Utbildningens syfte är att deltagaren på sin arbetsplats ska kunna skapa förutsättningar för öppna, tillits- och meningsfulla möten mellan människor. Utbildningen vill förmedla förutsättningar för att hantera konflikter och skapa dialog i såväl arbetsgrupper som med individer. Utbildningen ger dig möjlighet att förstå hur du kan bidra och skapa förutsättningar för människors utveckling och potential.

Utbildningen vänder sig till dig som
• arbetar yrkesmässigt med dig själv som instrument och möter människor som har olika former av stöd/hjälpbehov (Exempelvis inom skola, sjukvård, socialtjänst/behandling, kyrka)
• arbetar som chef, ledare eller konsult och vill utveckla din förståelse för ett relationellt förhållningssätt

Workshop för intresserade: 9 september
Kursstart: 11 november

Kursbeskrivning
Ansökningsformulär
Kalenderium
27 juni, Sommarlyssning, varje måndagkväll under sommaren bjuder vi på olika lyssningstips på vår fb-sida, gilla och lyssna

1 september, Sista ansökningsdag till Grundkurs i personlig utveckling, start 20 okt

1 september, Sista ansökningsdag till Uppdatera dig på nervsystem, hjärnforskning, anknytning och en ny syn på trauma!

6 september, Meningsfulla möten, tisdagsseminarium

9 september, Workshop: Relationens betydelse

19 september, Prova-på-gestalt

Titta i resten av kalendariet
Avanmälning