Ett nyhetsbrev som visar hur det kan ske i stort och smått Webversion
Gestalt i Sverige säger Go till ny site
Gestalt i Sverige har beslutat att börja processen med att bygga vår gemensamma Gestaltsajt!
I bred samverkan med alla med samma grundvärderingar startar nu arbetet med att skapa en mötesplats, på webben, sociala media och i den fysiska verkligheten, där vi skapar kontakt, tillit, nyfikenhet och nya relationer med människor och grupper vi inte når idag.
Läs mer om hur arbetet fortsätter>>

Vill du bidra på något sätt hör av dig till Monica.hagbok@gestaltakademin.se
Framflyttad kursstart av Samskapande organisationer
Samskapande organisationer flyttar fram sin kursstart för att göra det möjligt för fler att delta i utbildningen.
Ansökningar tas emot löpande, dock senast 1 april.
Utbildningen startar den 16 maj.
Kursbeskrivning
Ansökningsformulär
Lasse och Margaretas Psykologbyrå
Psykologbyrå är en podcast med psykologerna Margareta Berggren och Lasse Övling. Podden behandlar vardagspsykologi, allt från hur man präglats av syskonskaran till stresshantering eller förälskelser. Podden kommer ut en gång i veckan, varje måndag.

Podden finns på iTunes. I appen Podcast och på iTunes söker man på Psykologbyra (asså med A på slutet)

Följ Psykologbyrån på Facebook
Sista ansökningsdag 1 april
Glöm inte att lämna in din ansökan till höstens utbildningar före den 1 april! 

- Fördjupad personlig utveckling
- Organisationsprogrammet
- Terapeutprogrammet
- Samskapande organisationer


24 april, Informationsmöte om Praktisk förändringsledning
Utbildningen startar också till hösten och ansökningar tas emot löpande, dock senast 1 juni. 
Anmäl dig! 
Hur kan du förändra världen utan att skada dig själv eller andra?
Rekord många lyssnade på Eugenio Molini och Jojo Tuulikki Oinonens tisdags-seminarium i ämnet och nu bjuder Gestaltakademin in till en tredagars workshop, 19-21 maj. Du som arbetar med förändring ges möjlighet att utforska ditt kall att transformera och din sårbarhet i detta. Det är ofta källorna till både motivation och skapande och vi vill stödja dig i att kunna påverka organisationer som du vill förändra, genom att våga skina med ditt eget ljus samtidigt som du stödjer andra att göra detsamma.
Läs mer om workshopen>>
Relationen har betydelse
Vi har precis startat en ny grupp på Relationens betydelse i professionen och kan redan berätta att vi kör en ny omgång med start januari-18. 

Den personliga utvecklingen genomsyrar utbildningen. Upplevda situationer och relationer från deltagarnas arbete användas för reflektion och kopplas samman med kunskap och erfarenheter under utbildningen.

Utbildningen startar med internat 19-21 januari 2018. 

Läs mer om Relationens betydelse>>


Kalendarium
21 feb    Förbättra arbetsmiljön med gestaltmetodiken

22 feb    Prova-på-gestalt

10-11 mars   Nyfiken på gestaltmetodiken

14 mars    Ledarskap, utifrån skam och kreativitet

Läs hela kalendariet>>
Avanmälning