Gestalt i Sverige – för en mänskligare värld
Projektet Gestalt i Sverige har nu pågått intensivt sedan ett år tillbaka och vi har steg för steg närmat oss ett förverkligande av vår framväxande vision. Med höstens crowdfunding har vi uppnått vårt budgetmål och beslutet om att fullborda projektet togs i slutet av januari i år. Sedan dess har det hänt saker i de arbetsgrupper som jobbar med sajtens tillblivelse:

Parallellt med planerandet av all funktionalitet för webbplattformen, gjord i huvudsak av David Fritsch i samarbete med Lars Berg, har en organisation börjat formas för att förvalta våra intentioner och visionen med Gestalt i Sverige. Per Andersson och Lars Berg har samlat ett gäng erfarna och mediakompetenta gestaltare i ett redaktionsråd och likaledes kompetenta redaktörer för väsentliga intresseområden på sajten är under etablering.

Redaktionsgruppen kommer snart att börja arbeta för att förse sajten med ett levande innehåll och vi välkomnar alla idéer och bidrag från dig som enskild gestaltutövare. Hör av dig till Lars Berg (lars@egenart.info), som du också kan ladda upp filer och dokument till via en funktion kallad CloudWok. Klicka på nedanstående länk så kan du skicka över ditt material (videoklipp, ljudfil, text eller bilder) så det landar direkt i min Google Drive.

Länken: http://cwok.me/u/3LL1

Känner du dig osäker på vilken utformning eller omfattning dina bidrag kan ha kan du få stöd genom att kontakta redaktionsrådet via Lars Berg <lars@egenart.info> eller Per Andersson <per@mediamentorerna.se>.

Med detta sagt kan vi konstatera att den fullödiga webbplattformen kommer att ta sin tid att få färdig, i samarbetet med en webbutvecklare som ännu inte är utsedd. Fram till dess kommer vi att bygga vidare på den enklare version av plattformen, som redan finns på webadressen och presenterades under höstmötet i november: www.gestaltisverige.se/gsweb
När ”den riktiga” sajten är klar kommer vi att föra över allt material till den och jobba vidare därifrån. 

Vi hoppas att den här rapporten väcker nyfikenhet och entusiasm över alla möjligheter Gestalt i Sverige kommer att ger oss och att du vill bidra med idéer och material till den framväxande plattformen! Vi hoppas också att du vill vara med som medlem i Gestalt i Sverige och på det viset bidra till vår synlighet och till gestaltutövningens bredd och mångfald.

Mer kommer snart!
För dig som inte varit med under processens gång kommer här en rekapitulation
Ett syfte med webbsidan, initierad av SAG, FGO och GA, är att vi vill visa hur Gestaltutövare runtom i Sverige har en gemensam vision och att vi alla verkar för ett mänskligare samhälle, ja, en mänskligare värld. Med den designidé som en studerandegrupp från Hyper Island arbetade fram förra året får vi en modern och snygg webbplattform där vi alla har möjlighet att presentera oss. Och att vi där också kan presentera GESTALT på ett sätt som skapar nyfikenhet hos besökarna.

Vi vill åstadkomma detta genom att:

* Bjuda på oss själva och det vi gör för en mänskligare värld.

* Presentera oss som terapeuter, konsulter, ledare, utbildare och människor på ett sätt som inbjuder till nyfikenhet och kontakt.

* Bjuda på digitala upplevelser av gestalt, för att skapa förståelse och nyfikenhet.

* Öppna upp för nya initiativ, nya samarbeten, ny dialog med människor och grupper som vill samma sak.

* Påverka samhällsdebatten genom våra exempel, vårt förhållningssätt och våra metoder, genomförda i viktiga sammanhang som gör skillnad.

Varma hälsningar,
Lars Berg
Redaktör
Gestalt i Sverige