Ansökningstider för kurser och utbildningar vid Gestaltakademin


Webbversion
Stärk dig själv och få ovärderliga verktyg
En ökad självkännedom och medvetenhet om sammanhangen man ingår i. Så kan gestaltmetodiken förklaras. För Bodil Björnberg, agil coach och förändringsledare, ger metodiken ovärderliga verktyg.
- "På kursveckorna jobbade vi praktiskt först för att sedan resonera om hur upplevelsen kan förstås och hur vi själva tolkar teorierna utifrån den praktiska erfarenheten. Jag använde hela tiden mitt lärande på jobbet och tog även med mig upplevelser från jobbet in till kursveckorna."  så beskriver Bodil utbildningens unika upplägg.

Läs hela artikeln på sid 18>>

Intresserad av att själv gå en utbildning i gestaltmetodiken?
1-årig organisationsutbildning: Co-creation - leda sig själv och andra
1-årig förändringsutbildning: Praktisk förändringsledning
3-årig organisationsutbildning: Diplomerad Gestaltpraktiker i organisationer

Early bird-rabatt 
Utbildningen Co-creation - leda sig själv och andra är unik då den ger dig en stabil grund att stå på för att på ett bättre sätt hantera komplexitet i arbetslivet. Genom att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig kan ett samskapande (co-creation) ske som bidrar till hållbarare och effektivare verksamhet.

Utbildningen syftar till en ökad medvetenhet om samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle, samt hur den medvetenheten kan bidra till hållbara och effektiva verksamheter.

Kursdatum
21-24 aug
23-26 okt
4-7 dec
29 jan-1 feb 2019
19-22 mars

Ansök senast 15 mars och få 4 000 Early-bird-rabatt.

Mer information om utbildningen samt ansökningsformulär>>
Praktisk förändringsledning - endast 7 platser kvar
Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Utbildningen bygger på att varje deltagare är aktivt involverade i planerade eller pågående projekt. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Effekten blir bäst när fler från samma organisation och projekt genomgår utbildningen samtidigt.

Nästa omgång startar ht-18.
Vi tar emot ansökningar löpande och har endast 7 platser kvar.

Mer information om utbildningen samt ansökningsformulär>>
2-dagars kurs i Göteborg och Stockholm
Egen tid och tid för reflektion poängteras av många, men hur gör man på riktigt? Under två dagar får du testa olika övningar som hjälper dig stanna upp och reflektera över dig själv och dina val.

Innehåll
• pröva olika metoder för personlig utveckling, till exempel kroppsmedvetenhet, utforskande dialog, mindfulness, målning och guidningar.
• reflektera över din arbets- och livssituation
• träna på kommunikationsmönster
• teorianknytningar till det vi gör

Läs mer om kursen Vem är jag och vem blir jag när jag möter andra?>>
Kalendarium
19 mars   Kraften i ickeverbal kommunikation, seminarium
1 april     Sista ansökningsdag för FPU och Organisationsprogrammet
11 april    Moving stories, workshop om kraften i ickeverbal kommunikation
13-14 april Vem är jag och vem blir jag när jag möter andra? kurs i Stockholm
18-19 maj  Vem är jag och vem blir jag när jag möter andra? kurs i Göteborg

Länk till kalendariet>>

Avanmälning