Nya kurser & workshop i höst för dig som är chef och ledare


Webbversion
Personlig utveckling
- för ett tryggt ledarskap
5 dagars kurs
Vill du bli mer autentisk i ditt ledarskap?
Vill du bli stärkt i att leva efter dina värderingar och ta ansvar för dina behov samtidigt som du möter andra med närvaro och empati?
Har du tidigare gått kurser i personlig utveckling men tappat en del av allt du fått med dig i en intensiv vardag?
Då är det här kursen för dig!

Under fem dagar får du:
• Utforska dina egna upplevelser och bli medveten om tankar du tänker, känslor du har och din kropps signaler.
• Uppmärksamma din individuella historia och hur den påverkar dig i dag.
• Undersöka dina relationer, både personliga och arbetsmässiga, och öka medvetenheten om vad som händer i samspelet mellan dig och andra.

Datum
13-17 augusti, Södertuna slott

22-26 oktober, Södertuna slott

Mer information och anmälan
Inkluderande ledarskap – från enfald till mångfald
- en 2-dagars workshop
Vill du utforska ditt eget förhållningssätt till människor som är olika dig själv? Vill du få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap? Då ska du delta i den här upplevelsebaserade workshoppen som riktar sig till chefer, ledare och konsulter.

Syftet är att ge kunskap och tillfälle till reflektion, om hur vi människor gör när vi möter det som är okänt. När vi blir medvetna om våra egna (ofta omedvetna) fördomar kan vi göra ett aktivt val som främjar mångfald och inkludering. Något som du har nytta av i möten med medarbetare, kunder och leverantörer.

Tid: 15 nov kl 9.00 – 17.00 och 7 dec kl 9.00 – 16.00
Plats: Externat i Stockholm
Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Early bird: Anmäler dig senast den 15 juni och erhåll 10 % rabatt.
Mer information och anmälan
Praktisk förändringsledning
på gestaltgrund
1 år
För 14:de gången erbjuder vi en grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som gör skillnad! Höstens utbildningsgrupp är fullbokad, men du kan redan nu söka till våren 2019.

Söker du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Är du trött på aktiviteter som inte leder vidare? Den här utbildningen ger dig garanterat en utmaning att pröva nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap.

Utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring. Utbildningen är lämplig för dig som upplever behov av att öka din kompetens inom området och den egna förmågan till ett stabilt och närvarande ledarskap.
Mer information och ansökan
Kalendarium
22 maj   Skriv ditt liv, vässad väg till självkännedom, mer info>>

29 maj Inspirationsmöte om Praktisk handledarutbildning, mer info>>

1 juni sista ansökan till 16-dagars personlig utveckling med start i september, mer info>>
Avanmälning