Från studiecirklar till 4-årigt diplomprogram. Mycket ryms inom Gestaltakademins kurser och utbildningar.  Webbversion
Välkomna till ett nytt läsår med Gestaltakademin.
Nya kurser och nya studerande!
Ibland säger man att det är så svårt att beskriva vad Gestalt är, och det kan vara så, men jag gör ett försök. Vad som gör att vårt sätt att bedriva terapi, eller chefskap, konsultuppdrag skiljer sig från andra är den grundläggande synen på vad som är verkningsfullt. Det handlar bland annat om att kunna stanna upp och betrakta det som sker ...
Läs hela Helenas krönika
Terapeutprogrammet blir 4 år
I praktiken har utbildningen till Gestaltterapeut varit 4 år under alla år, men de senaste åren uppdelad på två utbildningar: Fördjupad personlig utveckling (1 år) och diplomprogrammet (3 år). Nu slår vi ihop dem och skapar ett 4-årig Terapeutprogram.

Du som tidigare har gått FPU söker helt enkelt in på år 2 från och med ht-19.
Ansökningstiden går som vanligt ut 1 april och en ny grupp startar v35 ht-19.

Läs mer ...
Organisationsprogrammet startar i januari 2019
Vi tar nu emot ansökningar till nästa start av Organisationsprogrammet. En fördjupad kvalificerad treårig utbildning för dig som vill stödja och leda mänskliga processer i organisationer i syfte att skapa resultat – både för människan och verksamheten. Den vänder sig till dig som vill gå djupare och nå en professionell nivå i den praktiska vardag där du är – eller vill söka dig till – i roller som chef, ledare, utbildare, projektledare, facilitator, intern- eller extern konsult.

En god ledare kännetecknas av närvaro, tydlighet och förmåga att hantera konflikter, vilket flera studier visar. Utbildningen ger dig en gedigen träning i dessa färdigheter med lärare som stödjer dig hela vägen till att bli en medveten grundtrygg professionell gestaltpraktiker.

Gestaltakademins organisationsutbildning har bedrivits sedan 1986. Idag är den unik i ett internationellt perspektiv både vad gäller praktisk träning och möjlighet till personlig grundning.

Ansök senast 1 november! 
Intresserad? Läs mer ...
Workshop: Inkluderande ledarskap, 15 nov och 7 dec
Vill du utforska ditt eget förhållningssätt till människor som är olika dig själv? Vill du få verktyg och modeller för att skapa ett mer inkluderande ledarskap? Då ska du delta i den här upplevelsebaserade workshoppen som riktar sig till chefer, ledare och konsulter. Syftet är att ge kunskap och tillfälle till reflektion, om hur vi människor gör när vi möter det som är okänt.

Forskning visar att det finns många fördelar med en ökad mångfald i företag och organisationer. Men det gäller bara under förutsättning att det finns ett inkluderande arbetsklimat, där medarbetarnas olika perspektiv tas tillvara.

Tid: 15 nov kl 9.00 – 17.00 och 7 dec kl 9.00 – 16.00
Plats: Externat i Stockholm
Kostnad: 7 900 kr (exkl moms)
Anmäl dig snarast!
Intresserad? Läs mer ...
Anmäl dig till workshopen
Livet och jag, 2-dagars eller studiecirkel
Längtar du efter att känna dig mer levande? Skulle du vilja veta mera om vad som hindrar dig från det? Genom samtal, upplevelsebaserade övningar och en del teori, hjälps vi åt att komma vidare i växandet.
Du kan gå 2 sammanhängande dagar eller 5 måndagskvällar, beroende på vad som passar dig bäst. Nu erbjuder vi datum i Göteborg och Stockholm.

Studiecirkel: 5 ggr 2,5 h
start 24 september i Stockholm
start 12 november i Göteborg

2-dagars kurs
28-29 september i Stockholm

Läs mer ...
16-dagars personlig utveckling, start i oktober
Det är inte försent att starta en 16-dagars kurs i personlig utveckling under hösten. Senast söndag 9 september behöver vi dock din ansökan!

Kurs utanför Stockholm:
11 - 14 oktober 2018
29 nov - 2 dec 2018
14 - 17 februari 2019
4 - 7 april 2019

Kurs utanför Göteborg:
18 – 21 oktober
15 – 18 november
10 – 13 januari 2019
ytterligare ett kurstillfälle planeras

Läs mer och sök här ...
Kalendarium
24 september   Livet och jag, 5 x 2,5 h, studiecirkel
28-29 september   Livet och jag, 2-dagars kurs
16 oktober   Den inre kritikern, seminarium
1 november   Sista ansökan till Organisationsprogrammet

Hela kalendariet ...
Avanmälning