Oavsett om du deltar i ett seminarium, går en kurs eller går ett helt program hos oss kommer du alltid titta närmare på "mannen" i spegeln.  Webbversion
58 logga landningssidor
640x640transp 311 HelenaT 220
Vad är våra kurser bra för? 640x640transp
De är bra för dig som vill bottna i dig själv. Såväl i rent privata situationer och relationer, bara för din egen skull, som i professionella sammanhang, där du vill förstå hur du i kraft av dig som professionell person kan göra förändringar som består.

Som deltagare får du tillfälle att undersöka hur vanor och erfarenheter präglar dig idag. Genom övningar och samtal, fördjupningar och reflektioner kan du se hur andra påverkas av den du är och det du gör. På så vis kan man välja hur man hädanefter vill agera. En större medvetenhet kan hjälpa oss i relationer, och kan också hjälpa oss att bättre planera - som ledare. När du vet hur du påverkar andra kan du förbättra uppmärksamheten, kommunikationen och samarbetet.

Själv tycker jag att vi har de bästa utbildningar man kan tänka sig. Utbildningar som förändrar på riktigt och ger varaktig effekt.


/Helena Törnblom
Verksamhetsledare
640x640transp
345 innovation ekonomi beskuren 640x640transp
640x640transp Stärk dig själv och få ovärderliga verktyg
640x640transp 1 november är sista dagen att söka till nästa omgång av Organisationsprogrammet.

För Bodil Björnberg, agil coach och förändringsledare, ger gestaltmetodiken ovärderliga verktyg genom ökad självkännedom och medvetenhet om sammanhangen man ingår i.
Hela intervjun med Bodil kan läsas på sidan 18 här...

Utbildningen inriktas år 1 på utveckling av det personliga ledarskapet och år 2-3 på att leda organisation, grupp och individ i utveckling.
År 1, Personligt ledarskap
År 2-3, Leda organisation, grupp och individ i utveckling

Kursdatum:
• Sex kursmoduler per läsår (v 04, 11, 20, 35, 43 och 49). v 04 och 49 är måndag - fredag övriga veckor tisdag till fredag

Intresserad? Mer information finns här ...
640x640transp 217 bord uppifr%c3%a5n 160
Skapa goda sammanhang och resultat 640x640transp
Starten av vår 1-åriga utbildning med fokus på att hantera den komplexitet som finns i dagens arbetsliv är framflyttad till vt-19. Under 20 dagar fördelade på 5 kurstillfällen får du insikter och kunskaper om hur du bättre kan hantera arbetsrelaterade dilemman.

Du kommer öka din förståelse för dig själv och för andra vilket kommer stärka och förbättra din ledarförmåga. Ledarskapsförmåga tillsammans med trygg och lyhörd är bland de top 10 egenskaper en bra chef behöver enligt tidningen Chef och som du utvecklar under utbildningen.
 
Kursdatum 2019
29 jan-1 feb 2019
19-22 mars
7-10 maj
20-23 aug
15-18 okt

Sök senast 1 december

Intresserad? Mer information finns här ...
640x640transp
Det är enkelt att stoppa folk i olika fack. Se vad som händer när man synliggör detta. 640x640transp
640x640transp Inkluderande ledarskap
640x640transp Det är enkelt att stoppa folk i olika fack. Klicka på bilden och starta videon så kan du se vad som händer när man synliggör detta.

Mångfald är en styrka, OM man vet hur man ska nyttja det. Under vår 2-dagars workshop Inkluderande ledarskap får du träning i just detta. Boka in 15 november och 7 december nu!

Röster från tidigare deltagare: 
Så snabbt det går att sätta normer i en grupp. Och hur lätt det är att fastna i hur det ska vara. Jag blev mer observant på vad som händer.”

”Jag insåg vikten av att vara medveten om vad som påverkar mina egna normer och förställningar och hur jag kan använda detta i mitt arbete.”


Intresserad? Mer information finns här ...
Anmäl dig till workshopen här
640x640transp 365 Ann E edited
Den inre kritikern, 16 okt 640x640transp
Stoppar du ibland dig själv när du vill göra kreativa saker, på grund av tanken att det ändå inte kommer att bli tillräckligt bra? I så fall kanske du hindrar dig själv genom att låta din inre kritiker överrösta den lekfulla lusten, och i så fall kanske denna kväll kan hjälpa dig!

Alla deltagare kommer att få en liten bit lera och av den utforma sin inre kritiker. Och efter det kommer deltagarna att få skriva ner en dialog mellan sig själva och sitt lilla monster. Genom att synliggöra den kritiska rösten och låta den bli hörd, finns också en ny möjlighet till verklig kommunikation.

Ann Eberstein är verksam gestaltterapeut sedan 2010 och har också lett många kurser i kreativt skrivande. Hon kommer att guida deltagarna genom kvällen och varva teori och praktik.

Tid: kl 18.00 – 20.30 Insläpp från 17.30
Plats: Gestaltakademin, Slottsbacken 8
Kostnad: 195 kr, betalning sker vid anmälan och anmälan är bindande
640x640transp
Anmäl dig här
201 devis 160 640x640transp
640x640transp Kalendarium
640x640transp 16 okt, Den inre kritikern, seminarium, Stockholm
7 nov, Moving Stories, workshop, Stockholm
12 nov, Livet och jag, studiecirkel, Göteborg och Stockholm
16-17 nov, Livet och jag, kurs, Stockholm

Hela kalendariet ...
Avanmälning
$$$open$$