Gestalt bidrar redan till en mänskligare värld, kom med och berätta hur du gör! Webversion
Gestalt bidrar redan till en mänskligare värld, kom med och berätta hur du gör!
Vi går nu vidare med idén att skapa en plattform som stödjer det vi redan gör. Vi (Gestalt i Sverige, se nedan) vill - i bred samverkan med alla med samma grundvärderingar - skapa en mötesplats, på webben, sociala media och i den fysiska verkligheten, där vi skapar kontakt, tillit, nyfikenhet och nya relationer med människor och grupper vi inte når idag.

Vill du veta mer om plattformen?
Vill du titta på utkastet av webbsidan?

Läs hela brevet från ordförande i FGO, GA och SAG.
Relationens betydelse
"En viktig och insiktsfull utbildning med tyngd på relationens betydelse i professionalism."
Anita Carlsson, verksamhetschef, Film i Dalarna/ Landstinget Dalarna

Ia Mårtensson-Astvik berättar om utbildningen i vår pod. 

Startar 11 november Kursbeskrivning
Sök senast 1 oktober Ansökningsformulär
Terapeuter under utbildning
Semesterkänslan är redan bort. Stressen kryper sig på. Hur är det möjligt? Varför hamnar jag i det här igen? Hösten är en bra tid att ta sig en funderare över Vad vill jag? Hur vill jag leva mitt liv? Varför inte ta hjälp av en terapeut under utbildning som erbjuder individual terapi till ett reduserat pris, endast 400kr/h?

Blivande terapeuter i Falun, Göteborg och Stockholm presenterar sig på hemsidan. 
Nya Grundkursdatum
kursstart 14 september
kursstart 20 oktober
kursstart 9 februari
kursstart 2 mars

Att i grupp reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen är kraftfullt. Det ger "Nya mogna insikter" och "Förändring på djupet" enligt tidigare deltagare.
Vågar du ge dig själv den gåvan?
Mer information om Grundkurs i personlig utveckling
Ansökan görs via hemsidan

Prova-på och Nyfiken-på
Under en stund får du pröva olika metoder för ökad egen medvetenhet; vi intresserar oss för
• kroppens mening (vad får jag för signaler)
• hur jag hindrar/stöttar mig själv att göra det jag behöver
• hur kan jag möta andra och samtidigt behålla mig själv

Prova-på-gestalt, 5 h
19 september, Stockholm
11 oktober, Stockholm
14 november, Stockholm
start 15.00, slut 21.00

Nyfiken på gestaltmetodiken, 2 dagar
30 sept - 1 okt, Stockholm
21-22 okt, Uppsala

Anmälan till båda sker via hemsidan.
Personalförändringar
Lena Söderlind har till förmån för sina andra uppdrag valt att avsluta sin anställning som studierektor på GA. Lena kommer att finnas kvar i Ledningsrådet och vara tillgänglig på konsultbasis under hösten i frågor som rör diplomutbildningarna. Lillemor och Monica tar över studierektorns löpande frågor i avvaktan på att vi ser över helheten i kontorets bemanning framöver.
Vår ekonomiassistent Nina Asplund avslutade sin anställning under sommaren då hon erbjudits ett heltidsarbete. Vi har nu anlitat Carina Blomstrand i Ninas ställe. Carina är en härlig glad person som kommer passa bra i vårt gäng. 
Dessutom har styrelsen fått två nya ledamöter: Jan Åström, gestaltterapeut och rektor vid Balettakademin samt Lisbeth Gustafsson, journalist och författare samt biträdande verksamhetschef i Katarina församling.
Hela styrelsen och administrationen kan beskådas på hemsidan. 
Kalendarium
9 september, Workshop, Relationens betydelse

19 september, Prova-på-gestalt

30 sept - 1 okt, Nyfiken på gestaltmetodiken

4 oktober, Tisdagssem, Röstens roll i din kontakt

hela kalendariet
Avanmälning