Lerums gymnasium tilldelas Bokmässan bildningsstipendium 2017.
21 september 2017 Avanmälan | www.bokmassan.se | hej@bokmassan.se
Läs på webben
Lerums gymnasium tilldelas Bokmässans bildningsstipendium

Med anledning av årets huvudtema Bildning delar Bokmässan ut ett stipendium à 25 000 kronor till en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans. Priset har tilldelats Lerums gymnasium för deras arbete med att främja dialog mellan skolelever.

Bildning är huvudtemat för Bokmässan 2017 – bildning som ett redskap för att förstå och navigera i en komplex och konfliktfylld värld. Temat tar sin utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den.

Priset tilldelas Lerums gymnasium, med motiveringen:
Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.


Bakgrund
Lerums gymnasium har under våren 2017 deltagit i ett pilotprojekt initierat av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Skolarbetet har inspireras av en pedagogisk undervisningsmodell utvecklad i Mellanöstern, för att underlätta en framtida fredsprocess mellan israeler och palestinier. Modellen är tänkt att reflektera israelers respektive palestiniers perspektiv på historien och främja en dialog mellan elever i skolmiljö. Genom att lära sig ”den andres” narrativ kan också förståelsen för varandras livsvillkor öka.

Modellen har utvecklats vid PRIME (Peace Research Institute in the Middle East). Hösten 2016 initierade Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet ett arbete med att översätta modellens undervisningsmaterial till svenska för att underlätta pilotprojekt i svenska skolor. Professor Sami Adwan, en av upphovsmännen till materialet, har under året varit gästprofessor vid Göteborgs universitet, via Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, och har därmed kunnat delta i implementeringsarbetet. Sami Adwan har också varit på Lerums gymnasium och intervjuat eleverna som har deltagit i pilotprojektet under våren 2017.

– Vi på Lerums gymnasium är mycket glada att vårt mångåriga arbete med mänskliga rättigheter uppmärksammas. Projektet tillsammans med Segerstedtinstitutet passar väl in i hur vi försöker arbeta med dessa frågor och har hjälpt våra elever att få perspektiv på historien, nutiden och framtiden, säger Astrid Kling, rektor på Lerums gymnasium.

Stipendiet kommer att delas ut vid en prisceremoni i anslutning till Bokmässan, fredagen den 29 september. Tidigare samma dag, klockan 10.00–10.45 hålls ett seminarium där bland annat Sami Adwan och lärare som deltagit i projektet medverkar.

Läs hela programmet för Bokmässan på www.bokmassan.se.

För mer information, kontakta
Joanna Wahlsten, presskontakt
031-708 84 13
jw@bokmassan.se


         

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang med 100 000 besök årligen och äger rum 28 september –1 oktober 2017 på Svenska Mässan i Göteborg. Tema för Bokmässan 2017 är bildning och Finland 100 år.

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här.

Bok & Bibliotek i Norden AB, 412 94 Göteborg
Besök Bokmässans hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00