2017 instiftade Bokmässan ett bildningsstipendium. Nu står det klart att stipendiet blir ett återkommande inslag på mässan. 
12 juni 2018 Avanmälan | www.bokmassan.se | hej@bokmassan.se
Läs på webben
Juryn som utser årets mottagare av Bokmässans bildningsstipendium. Från vänster: Katti Hoflin, Mouna Esmailzadeh, Roger Säljö och Johanna Hansson. Juryordförande är Annica Andersson, Bokmässan. 
Juryn som utser Bokmässans bildningsstipendiat 2018
2017 instiftade Bokmässan ett bildningsstipendium. Nu står det klart att stipendiet blir ett återkommande inslag på mässan. Nomineringsförfarandet är igång från och med i dag.  

Med anledning av fjolårets huvudtema Bildning instiftade Bokmässan ett stipendium à 25 000 kronor till en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati och tolerans.

Från och med 2018 blir stipendiet ett årligen återkommande inslag på Bokmässan, och nytt för i år är att en jury har tillsatts för att utse årets mottagare. Katti Hoflin, kulturchef VGR, Mouna Esmailzadeh, läkare, PhD i neurovetenskap och entreprenör, Roger Säljö, doktor i pedagogisk psykologi, samt Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Stipendiet har sin utgångspunkt i bildning och litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, men kommer också att kopplas till varje års tema på Bokmässan. Årets tema är Respekt.

2017 års stipendium tilldelades Lerums gymnasium för deras arbete med att främja dialog mellan skolelever.
– Genom stipendiet har vi fått ytterligare inspiration att utveckla och fördjupa vårt engagemang i att få ungdomar medvetna och omvärldsorienterade. Rent konkret har några av lärarna fått möjlighet att på plats studera Israel-Palestinakonflikten, och eleverna har under våren mött flera personer med olika perspektiv på situationen. Under höstterminen planerar vi ytterligare fortbildningsinsatser och elevaktiviteter, summerar Astrid Kling, rektor på Barn- och Fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet vid Lerums Gymnasium.

– Bildning utgör samhällets hjärta, lungor och hjärna. Det är med stolthet, glädje och allvar vi fortsätter traditionen som nu dessutom förstärks med en mycket respekterad jury. Tillsammans får vi möjlighet att lyfta viktiga och betydelsefulla bildningsinitiativ med kraft att förändra världen till det bättre, säger Annica Andersson, juryordförande samt ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan.

Alla är välkomna att nominera kandidater: en person, organisation eller verksamhet för ett påbörjat arbete (det går inte att nominera en kommande satsning). Stipendiet delas ut under Bokmässan i höst, som pågår 27-30 september.
Nominera din kandidat till Bokmässans bildningsstipendium här >>
Sista datum att nominera är 3 augusti. 

 
Bokmässan äger rum 27-30 september 2018.
Läs mer på www.bokmassan.se

För mer information, kontakta
Joanna Wahlsten, presskontakt Bokmässan
031-708 84 13
jw@bokmassan.se
Bokmässan äger rum 27-30 september 2018.


          

Besök Bokmässans hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00