Under Bokmässan 2021 är det Demokrati, LÄS! LÄS! LÄS! och Nordisk litteratur som kommer att uppmärksammas extra i seminarieprogrammet som ska framföras inför fysisk studiopublik på Svenska Mässan i Göteborg, och samtidigt sändas digitalt på Bokmässan Play.
6932 5 bok21 header press
18 mars 2021 Läs på webben
7129 Affischbild Nude 1200x600 webb
640x640transp
Pressmeddelande 2021-03-18:
Tre teman på Bokmässan 2021
640x640transp
Idag presenteras årets teman för Bokmässan i Göteborg den 23–26 september. Demokrati, en fortsättning på fjolårets tema LÄS! LÄS! LÄS! samt Nordisk litteratur kommer att genomsyra den 37:e mässan i ordningen, som 2021 ställs om till ett hybridevent med studiopublik, till följd av coronapandemin.

Bokmässan är årets viktigaste litteraturhändelse, en mittpunkt för svensk bokutgivning och en naturlig mötesplats för skola och bibliotek. Varje år sedan starten 1985 sätts särskilda teman i fokus för Bokmässans program. Under Bokmässan 2021 är det Demokrati, LÄS! LÄS! LÄS! och Nordisk litteratur som kommer att uppmärksammas extra i seminarieprogrammet som ska framföras inför fysisk studiopublik på Svenska Mässan i Göteborg, och samtidigt sändas digitalt på Bokmässan Play.

– Genom årets teman kan vi utforska vår samtid. Att blixtbelysa demokrati är nödvändigt i en tid när den hotas och utmanas, och när våra läsvanor förändras är Bokmässan en självklar arena för analys och reflektion. Med nordiska perspektiv – inte minst genom enastående skönlitteratur – stärker vi programmet ytterligare, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan i Göteborg.

Tema Demokrati
Hur mår demokratin? Med avstamp i hundraårsjubileet av allmänna val i Sverige sätter Bokmässan demokrati i fokus 2021. Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter. Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år. Demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Just nu ritar pandemin och digitaliseringen om kartan och påverkar kursen framåt i hela världen.

Bokmässans demokratitema kommer att innefatta ett 30-tal seminarier som belyser skolans, bildningens och medie- och informationskunnighetens roll, tech-bolagen och mediernas funktion och uppgift, samt lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin. Temat presenteras i samarbete med kommittén Demokratin 100 år, Lärarnas Riksförbund, Globala Torget, Majblomman och Statens medieråd. Tillsammans med dem och andra aktörer bjuder Bokmässan in svenska och internationella författare, journalister, forskare och debattörer för att ta tempen på och samtala kring hur demokratin står sig inför valet 2022.

– Demokratin är i ständig utveckling och måste värnas varje dag. Att Bokmässan lyfter temat demokrati bidrar till att synliggöra många viktiga aspekter av demokratin. Både det talade och skrivna ordet är en grundläggande del i varje demokrati, och en förutsättning för kunskap. I pandemins spår ser vi demokratins utmaningar tydligt och runt om i världen är antalet demokratier på tillbakagång. Vi ser fram emot att under Bokmässan vara med och främja samtal om demokratin, dess förutsättningar och utmaningar samt hur vi tillsammans kan bidra till en stark demokrati även i framtiden, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

Tema LÄS! LÄS! LÄS!
Fjolårets tema LÄS! LÄS! LÄS! rönte stor framgång i form av uppmärksamhet och engagemang hos såväl medverkande, bransch och publik på Bokmässan Play. Under pandemiåret 2020 fick läsningen ett uppsving och boken en revansch. Vi ägnade mer tid än vanligt åt att läsa och lyssna på böcker, och nu tillsätter också regeringen ett läsråd för att främja läsning. Temat LÄS! LÄS! LÄS! är aktuellare än någonsin.

Genom att låta LÄS! LÄS! LÄS! genomsyra även årets Bokmässa fortsätter vi att sätta ljus på språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle – vilket också blir en brygga över till demokratitemat. Lusten till läsandet och berättandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Författare, forskare, experter och lärare strålar samman och utforskar bland annat poesi för lust och lärande, bilderböcker, klassiker – och en ny tankesmedja. LÄS! LÄS! LÄS! genomförs tillsammans med Läsrörelsen som startade på Bokmässan för drygt 20 år sedan.
  
– Läsrörelsens samarbete med Bokmässan är en allians som ständigt förnyas, nu senast med LÄS! LÄS! LÄS! som under coronans tid inleddes på Bokmässan Play 2020 och fortsätter under 2021. Det känns fantastiskt, säger Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård.

Tema Nordisk litteratur
I den nordiska samtidslitteraturen finns en myriad av litterära röster och skatter som befäster dess starka position i världen. Bokmässan har en lång tradition av att vara en nordisk kulturmanifestation – i år lyfts våra grannländer fram. Den geografiska och kulturella närhet som vi är vana vid har pandemin vänt upp och ner på. Plötsligt finner vi oss stå längre ifrån varandra än kanske någonsin tidigare i modern tid. Kan litteraturen upplösa gränserna och få oss att mötas igen? Inom temat uppmärksammas den aktuella nordiska utgivningen. Tongivande och älskade författarskap möter några av de mest hyllade författarna i den yngre generationen.

Bokmässan 2021 – ett hybridevent
I slutet av februari presenterade Bokmässan planerna för höstens stora kulturevenemang. Det blir ett fysiskt event på Svenska Mässan i höst. I de stora mässhallarna byggs stora moderna tv-studior upp, med plats för fysisk studiopublik i den omfattning som restriktionerna tillåter. Och samtidigt fortsätter fjolårets succé, Bokmässan Play, att utvecklas för den digitala publiken.

Inför 2022 planeras en återkomst av Bokmässan så som många känner den, med utställning, scen- och monterprogram samt seminarier och samtal. Samtidigt kommer de nya formaten som utvecklats under 2020 och 2021 även fortsättningsvis kunna skapa mervärde för både utställare och besökare, såväl fysiskt som digitalt.

Fler nyheter och detaljer kring årets Bokmässa presenteras löpande under våren. Biljetterna till Bokmässan 2021 släpps i april. Hela programmet för årets Bokmässa presenteras den 24 augusti.

Om Bokmässan
Bokmässan är Nordens största kulturevenemang och årets viktigaste litteraturhändelse. Sedan starten 1985 har miljontals läsare, författare och branschfolk lockats till Göteborg i början av hösten. Mässan är sedan länge en mittpunkt för svensk bokutgivning och erbjuder även kompetensutveckling, inspiration och rekreation.

Bokmässan 2021 blir ett hybridevent som arrangeras inför studiopublik på Svenska Mässan i Göteborg den 23–26 september och som direktsänds på Bokmässan Play. Årets teman är Demokrati, LÄS! LÄS! LÄS! och Nordisk litteratur.

För mer information, kontakta:
Charlotta Parkås
, presskontakt
 0736-60 69 61
chp@bokmassan.se

Läs mer på www.bokmassan.se
                                                       
                               
Bokmässan äger rum den 23–26 september 2021 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedinOm du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00