Dramatikern, regissören och skribenten Stina Oscarson tilldelas Bokmässans bildningsstipendium 2018.
28 september 2018 Avanmälan | www.bokmassan.se | hej@bokmassan.se
Läs på webben
Stina Oscarson tog emot sitt pris under fredagkvällen. Foto: Pao Duell
Stina Oscarson tilldelas Bokmässan bildningsstipendium 2018
Bokmässans Bildningsstipendium instiftades med utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans, bibliotekens och kulturens roll som kunskapsförmedlare om världen. Årets stipendium á 25 000 kronor har tilldelats dramatikern, regissören och skribenten Stina Oscarson.

Bokmässans bildningsstipendium delades för första gången ut vid 2017 års mässa. Stipendiet delas sedan dess ut årligen och till en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans.
2017 års stipendiat var Lerums gymnasium, för deras arbete med att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.

Ett 60-tal nomineringar skickades in till årets jury, som utgjorts av Katti Hoflin, kulturchef VGR, Mouna Esmailzadeh, läkare, PhD i neurovetenskap och entreprenör, Roger Säljö, doktor i pedagogisk psykologi, Johanna Hansson, ordförande i Svensk biblioteksförening samt Annica Andersson, juryordförande och ansvarig för skola och bibliotek på Bokmässan.

Juryn har nu beslutat att 2018 års bildningsstipendium ska tilldelas Stina Oscarson med motiveringen:
Med det skrivna ordet och samtalet som verktyg för hur djup kunskap och sann bildning, strävan efter förståelse, ständigt lärande och modet att lära om - kan förflytta berg och förändra världar, skapas sann tolerans och tro på demokratisk utveckling.
Viljan och modet att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar är outsinlig. Genom att aldrig vika för de svåra frågorna fortsätter sökandet efter människans vilja att berätta, lyssna, dela med sig och mötas. Även i mötet med de stora begreppen - tolerans, demokrati och bildning - avkrävs respekt för människan och den värld människan bär på i detta arbete.
 I en tid av polarisering, där samhällsklimatet snarare handlar om att hitta en grupp att hålla med, krävs det mod att ensam föra vidare kunskap, formulera den värld vi lever i och ställa de frågor som annars skulle utebli – för att ge nästa generation verktyg att förändra till det bättre. DET är respekt.

Stipendiet har under kvällen delats ut vid en prisceremoni i anslutning till Bokmässan.

För mer information, kontakta
Joanna Wahlsten, presskontakt
jw@bokmassan.se
031-708 84 13
Bokmässan äger rum 27-30 september 2018.


          

Besök Bokmässans hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00