Det litteraturpolitiska toppmötet fredagen den 4 mars 2022 är en del av Göteborgs startvecka för arbetet som officiellt utnämnd Unesco City of Literature.
7626 5 bok22 headerpress
21 december 2021 Läs på webben
7761 Bokmassan 2019 Mor o barn Foto Natalie Greppi 600x300 webb
640x640transp
Pressmeddelande 2021-12-21
Från Bokmässan och Västra Götalandsregionen


Litteraturpolitiskt toppmöte i Göteborg officiellt startskott för Unesco-utnämning
640x640transp
För första gången arrangeras ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte i syfte att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik. Fredagen den 4 mars 2022 möts politiker och tjänstepersoner från nationell, regional och kommunal nivå samt företrädare för olika delar av litteraturbranschen på Svenska Mässan i Göteborg för att diskutera framtidsfrågor för svensk litteratur. Det litteraturpolitiska toppmötet är en del av Göteborgs startvecka för arbetet som officiellt utnämnd Unesco City of Literature.

Huvudarrangörer av det litteraturpolitiska toppmötet är Bokmässan och Västra Götalandsregionen, i samarbete med övriga huvudparter inom Litteraturstaden Göteborg. Syftet med mötet är att sätta igång ett samtal om svensk litteraturpolitik – på nationell, regional och lokal nivå.

– Sverige har till skillnad från flera andra länder ingen tydligt uttalad nationell litteraturpolitik – centrala frågor för litteraturen ryms inom det breda kulturpolitiska fältet. Genom det litteraturpolitiska toppmötet vill vi ge större tyngd åt litteraturfrågorna och främja en kvalificerad dialog mellan bransch och politik, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg.

Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd har drömt om ett litteraturpolitiskt toppmöte i många år.

– Vi har väldigt goda erfarenheter av hur kulturpolitiken kan utvecklas när vi träder upp tillsammans mellan olika nivåer. Nu ska vi fokusera tillsammans på litteraturen, vilket känns väldigt stimulerande och utmanande – efter toppmötet hoppas jag att vi är många som kan och vill kalla oss ”litteraturpolitiker”. Och det är glädjande att Unesco nu markerar att vi är en litteraturregion!

Frågor som kommer att diskuteras på toppmötet är hur den svenska litteraturpolitiken sett ut historiskt och hur en förnyad svensk litteraturpolitik kan se ut. Hur mår litteratursverige? Röster från branschen i form av representanter för Svenska Bokhandlareföreningen, Svensk biblioteksförening, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ger sina perspektiv på brännande frågor inom svensk litteraturpolitik följt av litteraturpolitisk dialog. Dessutom kommer Göteborgs Unesco-utnämning som City of Literature att belysas – vad innebär arbetet med Litteraturstaden Göteborg och hur kommer arbetet se ut framåt?

I början av november 2021 utsågs Göteborg till Unesco City of Literature i det internationella nätverket för kreativa städer, och toppmötet den 4 mars är en av tre aktiviteter som sker samma vecka som ett startskott för arbetet som officiellt utnämnd litteraturstad. Den 1 mars välkomnas litteraturaktörer till ett öppet möte arrangerat av Göteborgs Stad, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus. Detta sker på Världskulturmuseet i samband med releasen av ”Litteraturen i Västsverige”, en kartläggning som underlättar för alla litteraturintresserade att ta del av det rika utbudet av aktörer, arenor och arrangemang som finns i Göteborg och Västsverige. Dagen innan det litteraturpolitiska toppmötet planerar Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ett seminarium på Jonsereds herrgård i samverkan med övriga huvudparter inom litteraturstadssamarbetet. Syftet är att stödja och förankra samverkan i uppstarten av arbetet kring Göteborg som Unesco City of Literature, samt att skapa förståelse för hur litteraturens kraft kan vara en hävstång i arbetet med demokrati, delaktighet och samhällsutveckling i relation till Agenda 2030.

Det litteraturpolitiska toppmötet vänder sig till lika delar politiker och tjänstepersoner samt litteratur- och förlagsbranschen och organisationer på gräsrotsnivå med intresse för litteratur.  Antalet platser är begränsat. Toppmötet kommer att äga rum i fysisk form på Svenska Mässan i Göteborg, med reservation för pandemiutvecklingen. Programmet kommer också att sändas på Bokmässan Play.

Till programmet >>

Media är välkomna att närvara, anmälan till mn@bokmassan.se

Startskottet för Litteraturstaden Göteborgs arbete som Unesco City of Literature
Tisdag 1 mars kl 18–20        Release av ”Litteraturen i Västsverige”
Torsdag 3 mars kl 9–16        Seminarium Jonsereds Herrgård
Fredag 4 mars kl 8–13          Litteraturpolitiskt toppmöte

Läs mer om Litteraturstaden Göteborg:
www.goteborg.se/litteraturstaden

Pressbild: Bokmässan 2019 / Foto: Natalie Greppi >>


För mer information, kontakta:
Maria Rogstad Norberg
, kommunikationschef Bokmässan
0722-11 93 39
mn@bokmassan.se
                                     
                                                    
Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen och Crimetime.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedin


Om du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00