Årets tema och jury presenteras, och nomineringen öppnas.
7626 5 bok22 headerpress
1 juli 2022 Läs på webben
8037 bildningspriset 600x500 (1)
640x640transp
Pressmeddelande 2022-07-01
Bokmässans bildningspris 2022: Med bildningen, mot klimatkrisen
640x640transp
Årets tema och jury presenteras, och nomineringen öppnas.  

Nu öppnar nomineringen till Bokmässans bildningspris 2022. I år sätter vi ljuset på bildningens roll i vår tids ödesfråga. Klimatomställningen måste ske här och nu. Utsläppen måste minska mycket snabbt. Forskarna är eniga om att klimatet förändras. Bränder, torka, värmeböljor och skyfall har avlöst varandra över hela världen de senaste åren, så även i Sverige. Problemen kommer att öka i takt med att temperaturen stiger. Utmaningen är enorm – men vi har fortfarande chansen. Det kräver engagemang av alla. Därför är Klimatkrisen ett av Bokmässans teman 2022. Författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen bjuds in för att tillsammans hitta vägar framåt i vår tids ödesfråga.

För Bokmässans bildningspris 2022 blir Klimatkrisen ensamt tema. Priset kommer i år delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällets klimatomställning genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring. Allmänhet och organisationer är välkomna att nominera en person, organisation eller verksamhet som gjort avtryck genom att med bildningen som verktyg verka för att öka takten i klimatomställningen i Sverige eller världen.

Vinnaren presenteras som alltid på själva Bokmässan i september. Juryn består av följande personer:


Anna Linell, Tankesmedjan Global Utmaning
Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet

Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center
Åsa Fahlén,Lärarnas Riksförbund
Oskar Ekström, programchef Bokmässan och ordförande i juryn 

– Bokmässans bildningspris uppmärksammar insatser som tar vara på bildningens kollektiva natur, med bred, långsiktig och fördjupad kunskapsförmedling i centrum. Genom att koppla årets bildningspris till temat Klimatkrisen hoppas vi få in många nomineringar som visar på långsiktiga bildningsinsatser inom samhällets utmanande klimatomställning, säger juryordförande Oskar Ekström.

Nomineringen är öppen till och med den 16 augusti. Den nominerade personen eller organisationens arbete ska präglas av relevanta frågor som rör klimatkrisen. Bokmässan tar inte emot nomineringar för kommande satsningar. Arbetet måste vara påbörjat och ha ett klart syfte och mål, nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. 


Till nomineringssidan
Priset delas ut vid en ceremoni under Bokmässan och vinnaren tilldelas, förutom ett diplom, ett unikt verk skapat för Tema Klimatkris och Bokmässans Bildningspris.
 
Bakgrund  
2017 utgjorde Bildning huvudtema på Bokmässan och Bokmässans bildningsstipendium instiftades med utgångspunkt i litteraturens förmåga att låta oss dela en annan persons verklighet, samt i skolans och bibliotekens uppdrag att förmedla kunskap om världen och ge färdigheter att kritiskt tolka den. 2021 gjordes stipendiet om till Bokmässans bildningspris. 

Tidigare års vinnare:   
2017 Lerums gymnasium  
Genom att introducera multinarrativ i historieundervisningen, en modell där olika perspektiv på historien presenteras sida vid sida, har Lerums gymnasium målmedvetet arbetat för att främja dialog, fördjupa elevernas förståelse av historien och utmana förutfattade meningar.  
 
2018 Stina Oscarson  
För sitt demokratiarbete genom författarskap och föreläsningsverksamhet. För hennes outsinliga vilja och mod att utmana etablerade och fastlagda politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ordningar.  
 
2019 Matiss Silins   
För sitt arbete med Ordkanon – ett nätverk av professionella scenpoeter som sträcker sig över hela Sverige. Nätverket verkar i landets skolor för att hålla lektioner och workshops i poetry slam och spoken word. Syftet är att demokratisera ordet och ge varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse.   
 
2020  
Inget pris delades ut på grund av pandemin.   
 
2021 Läsfrämjarinstitutet 
Med ledord som empowerment, representation och medskapande stimulerar Läsfrämjarinstitutet till nyfikenhet och lärande hos mängder av barn och deras vuxna. Genom verksamheten ”Läslandet” och forskningsbaserade metoder stärker Läsfrämjarinstitutet barnens läsförmåga och självkänsla på ett nytänkande och inkluderande sätt. Läsfrämjarinstitutet manifesterar idén om bildning som något kollektivt och därigenom stärker verksamheten demokratin. 
 
Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg, den 38:e i ordningen, pågår under 22–25 september 2022 och blir en storslagen återkomst på Svenska Mässan i Göteborg. Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och extrainsatta Röster från Ukraina är teman på Bokmässan 2022. Bokmässan Play är idag en integrerad del av Bokmässan, och många seminarier och scenprogram kommer att direktsändas här och även ligga kvar för att kunna tittas på i efterhand. Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se 
 
För mer information, kontakta
Maria Rogstad Norberg, kommunikationschef Bokmässan
0722-11 93 39
mn@bokmassan.se

Pressfoton
Anna Linell, Tankesmedjan Global Utmaning / Foto: Ewa Malmsten Nordell
Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center / Foto: Johan Matsgård
Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund / Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Oskar Ekström, programchef Bokmässan 

Collagebild jury Bildningspriset 2022

Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och Röster från Ukraina.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedin


Om du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00