Nu står det klart vilka scener som kommer att arrangeras på Bokmässans hybridevent 2021. Samtliga scenprogram kommer att spelas in på Svenska Mässan för en mindre studiopublik och direktsändas på Bokmässan Play.
6932 5 bok21 header press
15 april 2021 Läs på webben
7137 Bokmassan 2018 Lararscenen Foto Natalie Greppi 1 600x300 webb
640x640transp
Pressmeddelande 2021-04-15:
Tolv scener på Bokmässan 2021
640x640transp
Nu står det klart vilka scener som kommer att arrangeras på Bokmässans hybridevent 2021. Se människan, Rum för översättning, Rum för poesi, Lärarscenen, Litteraturscenen, Ideell kulturallians scen, Göteborgs Litteraturhus, Globala Torget, Forskartorget, Folkbildningsscenen, BonnierHoops och Biblioteksscenen kommer att bjuda på spännande samtal och programpunkter som förstärker Bokmässans eget innehåll och ger ytterligare mervärde till publiken. Samtliga scenprogram kommer att spelas in på Svenska Mässan för en mindre studiopublik och direktsändas på Bokmässan Play.

Bokmässan är årets viktigaste litteraturhändelse, en mittpunkt för svensk bokutgivning och en naturlig mötesplats för skola och bibliotek. På grund av coronapandemin blir årets mässa en helt ny typ av evenemang där de stora mässhallarna i Svenska Mässan byggs om till moderna tv-studior med plats för fysisk studiopublik, samtidigt som fjolårets succé, Bokmässan Play, fortsätter att utvecklas för den digitala publiken. Precis som på en ”vanlig” fysisk Bokmässa kommer det också på årets hybridmässa finnas ett flertal scener där besökarna kan ta del av olika program och aktiviteter.

– Vi är fantastiskt glada att kunna förstärka Bokmässans eget program med scenprogram från så många olika arrangörer, även ett speciellt år som detta. De utgör ett fantastiskt forum för samtal och dialog om en mängd olika frågor och vi vet att de normalt sett är mycket uppskattade hos Bokmässans besökare och publik, säger Oskar Ekström, programchef på Bokmässan.

Scenernas program presenteras den 24 augusti i samband med Bokmässans stora programsläpp. Lärarscenen och Biblioteksscenen som har program som direkt riktar sig mot verksamma inom skola och bibliotek, kommer att offentliggöras tidigare.

Följande scener medverkar på Bokmässan 2021:

Se människan
På Svenska kyrkans scen Se människan står alltid de stora livsfrågorna i centrum. Här finns plats för personliga samtal med djup och allvar men också värme och humor. Svenska kyrkan vill skapa möten mellan kyrkan och kulturlivet och med hjälp av litteraturen lyfts ämnen som människosyn, existentiella tankar och tro.

Rum för översättning
Rum för översättning är en plattform för samtal om översättning och arrangeras av Författarförbundets översättarsektion, HDK-Valand, Kulturrådet, Tolk- och översättarinstitutet och Översättarcentrum, i år i samarbete med Natur & Kultur.

Rum för poesi
Rum för poesi kommer under årets mässa att arrangeras under lördagen. Programmet består av uppläsningar av såväl svenska som internationella poeter, vilka inte nödvändigtvis behöver vara bokaktuella med just en diktsamling. Rum för poesi arrangeras av Rámus förlag.  

Lärarscenen
Lärarscenen ger inspiration och fortbildning till alla som jobbar i skolan och är till för dem som älskar lärande, skola och utbildning. Programmets utvecklande och tankeväckande föreläsningar, analyser, samtal och seminarier vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare och den intresserade allmänheten. Lärarscenen arrangeras torsdag och fredag av Lärarnas Riksförbund.

Litteraturscenen
Möt författarna och översättarna på Författarförbundets och Författarcentrums egen scen i samtal om allt från pågående projekt till arbetsmetoder och tankar kring litteraturens plats i samhället. Arrangeras på torsdagen.

Ideell kulturallians scen
Ideell kulturallians är en samlad röst för den ideella kultursektorn, en samarbetsorganisation för det civila samhällets riksorganisationer på kulturområdet. Ideell kulturallians företräder 19 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt. Scenprogrammet bjuder på samtal om folkbildningens demokratiarbete och möjliga vägar framåt för den ideella kulturen.
 
Göteborgs Litteraturhus
Göteborgs Litteraturhus scen ger i år plats för samtal om barnböcker, tidskrifter och aktuella böcker från Göteborgsförlagen. Som alltid med ambitionen att blanda det etablerade med det nya – att ge plats för det oväntade bredvid det välkända.

Globala Torget (f d Internationella torget)
På torget samlas 40 organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Scenprogrammet sätter fokus på framtidens globala utmaningar. I år firar torget 20 år på Bokmässan!
 
Forskartorget
Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap. Här presenterar ledande forskare de senaste forskningsrönen inom allt från samhällsvetenskap till historia, litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap, ofta kopplat till en bok. Forskartorget arrangeras i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, Vitterhetsakademien och KB (Kungliga Biblioteket).

Folkbildningsscenen (obs kan komma att ändra namn innan mässan)
Folkbildningsscenen arrangeras av ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) som arbetar året runt, i alla kommuner, med kultur och bildning. ABF arrangerar under fredagen och lördagen ett scenprogram på plats på Svenska Mässan. Här lyfts frågor som rör folkbildning, kultur och demokrati med fokus på jämlikhet och jämställdhetsperspektiv.
 
BonnierHoops  
BonnierHoops är ett initiativ för ökad läsförståelse och samverkan i utsatta områden som för fjärde sommaren i rad arrangeras i Biskopsgården, Göteborg. Även i år flyttar verksamheten in på Bokmässan på en egen scen. Fredag och lördag bjuds det på samtal kring läsning och läsande ur en mängd aspekter, initiativet vill visa att läsning är för alla. Välkomna att ta del av ett mångsidigt program, där du som är lärare eller bibliotekarie får nya tips och uppslag och du som är lustläsare blir inspirerad att upptäcka nya författarskap.

Biblioteksscenen
Under torsdag och fredag ansvarar Förvaltningen för kulturutveckling för programmet på Biblioteksscenen. De kommer att presentera ett varierat program som tar upp biblioteksfrågor och biblioteksutveckling ur flera olika perspektiv.  
 

Inför 2022 planeras en återkomst av Bokmässan så som många känner den, med fysisk utställning, scen- och monterprogram samt seminarier och samtal. Samtidigt kommer de nya formaten som utvecklats under 2020 och 2021 även fortsättningsvis kunna skapa mervärde för både utställare och besökare, såväl fysiskt som digitalt.

Fler nyheter och detaljer kring årets Bokmässa presenteras löpande under våren. Biljetterna till Bokmässan 2021 släpps i maj. Hela programmet för årets Bokmässa presenteras den 24 augusti.


Om Bokmässan
Bokmässan är Nordens största kulturevenemang och årets viktigaste litteraturhändelse. Sedan starten 1985 har miljontals läsare, författare och branschfolk lockats till Göteborg i början av hösten. Mässan är sedan länge en mittpunkt för svensk bokutgivning och erbjuder även kompetensutveckling, inspiration och rekreation. Bokmässan 2021 blir ett hybridevent som arrangeras inför studiopublik på Svenska Mässan i Göteborg den 23–26 september och som direktsänds på Bokmässan Play. Årets teman är Demokrati, LÄS! LÄS! LÄS! och Nordisk litteratur.

För mer information, kontakta:
Charlotta Parkås
, presskontakt
0736-60 69 61
chp@bokmassan.se

Läs mer på www.bokmassan.se


Pressbild Lärarscenen på Bokmässan 2018 / Foto: Natalie Greppi >>
                                   
                                      
Bokmässan äger rum den 23–26 september 2021 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedinOm du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$