Bokmässan fortsätter att satsa stort på ett särskilt program för skolledare och rektorer. Satsningen görs i samarbete med Gleerups, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur och Universitets- och högskolerådet (eTwinning och Erasmus+).
7626 5 bok22 headerpress
28 april 2022 Läs på webben
7144 Skola Foto Tim Gouw Unsplash 600x300 webb
640x640transp
Pressmeddelande 2022-04-28:
Skolledarspåret kommer tillbaka till Bokmässan 2022
640x640transp
Bokmässan fortsätter att satsa stort på ett särskilt program för skolledare och rektorer. Förra årets nyhet Skolledarspåret kommer återigen ta plats på Bokmässan med samma mål: att ge skolledare kraft och inspiration att leda sig själva och andra i en omvärld i konstant förändring. Satsningen görs i samarbete med Gleerups, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur och Universitets- och högskolerådet (eTwinning och Erasmus+).

För andra året i rad hälsar Bokmässan Sveriges skolledare och rektorer välkomna till ett särskilt programspår utformat för att möta de utmaningar som skolan ställs inför och svara upp mot de kompetenskrav som idag ställs på verksamma inom skolans värld. I debatten framhålls ständigt hur skolledarens uppdrag och det pedagogiska ledarskapet är avgörande för en framgångsrik skola, med motiverade och engagerade elever och god elevhälsa.

– Vi ser en samhällsutveckling där skolans funktion, uppgift och betydelse står i fokus som aldrig förr. Ständigt betonas vikten av gott ledarskap för att skapa en bra förskola och skola, vilket också innebär att kraven på skolledare ökar. Vår ambition och strävan är att Skolledarspåret ska bli en omistlig källa till inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för skolledare över hela Sverige, säger Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.

Bokmässan har sedan länge varit en självklar mötesplats för lärare och personal inom skola och utbildningssektorn med programinriktningen ”Skolspåret” som återkommande fortbildning. ”Skolledarspåret” sätter ett specifikt fokus på uppdraget som rektor och skolledare och de utmaningar och skärningspunkter som ligger i rollen att hantera. Programmet inleds med ett seminarium där frågorna ”Vem bär ansvaret för säkerheten?” och ”Hur kan vi bekämpa våld mot lärare och elever i svensk skola?” diskuteras. Inbjudna till samtalet är relevanta myndigheter, verksamhetsansvariga och personer med erfarenheter av faktiska händelser och förebyggande arbete.  

Totalt kommer Skolledarspåret att bestå av femton seminarier som rör sig runt verklighetsnära frågor, bland andra friskolor, hemmasittare och återvändare, lärare och elevers säkerhet, konsten att leda kollegor och vikten av resiliens – hur vi rustar elever för motgångar. Innehållet utgår från den senaste utgivningen inom forskning, skolutveckling och ledarskap, och görs i samarbete med Gleerups, Lärarförbundet Skolledare, Natur & Kultur och Universitets- och högskolerådet (eTwinning och Erasmus+).


Bokmässan hoppas locka såväl gamla som nya skolledare med årets upplaga av Skolledarspåret, som arrangeras under Bokmässans torsdag och fredag, 22–23 september. Programmet för Skolledarspåret lanseras i sin helhet den 24 maj, i samband med Bokmässans programsläpp.


Citat från samarbetspartner till Skolledarspåret:

”Genom att medverka i Skolledarspåret på Bokmässan erbjuder vi skolledare och rektorer forskningsanknuten och evidensbaserad kompetensutveckling inom aktuella områden som underlättar skolledarens yrkesroll.”
Ann Förberg, marknads- och kommunikationschef Natur & Kultur Läromedel och Akademi

”Jag är glad att Bokmässan satsar på Skolledarspåret även i år. Skolledare står mitt i politikens stora utmaningar – att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. Här får skolledare möjlighet att ta del av föreläsningar som berör just deras komplexa uppdrag och även tillfällen att möta andra skolledare."
Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

”För rektorer innebär program som eTwinning och Erasmus+ stora möjligheter att arbeta med ökad måluppfyllelse genom internationellt samarbete. Självklart vill vi synliggöra dessa på en av de största utbildningsmässorna i Sverige.”
Maria Linna Angestav, avdelningschef, avdelningen för internationellt samarbete Universitets- och högskolerådet (UHR)

”Skolledare och rektorer är några av Sveriges allra viktigaste ledare och nyckelpersoner för skolans utveckling. Vi ser fram emot att få bidra med kunskap och insikter till det gedigna programmet på Bokmässan och Skolledarspåret.”

Elisabeth Lennartsdotter, marknads- och försäljningschef Gleerups utbildning


Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg, den 38:e i ordningen, pågår under 22–25 september 2022 och blir en storslagen återkomst på Svenska Mässan i Göteborg. Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och extrainsatta Röster från Ukraina är teman på Bokmässan 2022. Bokmässan Play är idag en integrerad del av Bokmässan, och många seminarier och scenprogram kommer att direktsändas här och även ligga kvar för att kunna tittas på i efterhand.

Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se

För mer information, kontakta
Maria Rogstad Norberg
, kommunikationschef Bokmässan
0722-11 93 39
mn@bokmassan.se
                                   
                                               
Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och Röster från Ukraina.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedin


Om du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$