Hur vi tillsammans kan bekämpa klimatkrisen och skapa en mer hållbar planet är det stora temat för årets Bokmässa
7626 5 bok22 headerpress
15 september 2022 Läs på webben
8260 Greta Thunberg Helen Macdonald Johan Rockstrom Collage
640x640transp
Pressmeddelande 2022-09-15
Klimatkrisen breder ut sig på Bokmässan 2022:
Författare, forskare, journalister och aktivister möts för att mobilisera och engagera i vår tids ödesfråga
640x640transp
Valrörelsen är avslutad, klimatkrisen är fortfarande aktuell. Om en dryg vecka öppnar Bokmässan i Göteborg, för första gången i full skala sedan 2019. I fokus står klimatet och Tema Klimatkrisen, ett unikt sammanhang där litteratur och vetenskap kopplas ihop i samtal, seminarier och debatter. Med över två hundra programpunkter och ett sextiotal författare, forskare, journalister, aktivister, artister, debattörer och politiker, blir Klimatkrisen årets största tema på Bokmässan.

Helen MacDonald, Patrik Svensson, Amitav Ghosh, Annika Norlin, Stina Wollter, Johan Rockström, Johan Kuylenstierna, Isabella Lövin, Martin Emtenäs, Martin Schibbye, Lisa Röstlund samt Greta Thunberg och Mitzi Jonelle Tan är exempel på författare, forskare, journalister och aktivister som medverkar i tema Klimatkrisen på Bokmässan 2022. Andra prominenta gäster är Mikael Wiehe, Annika Norlin, Lasse Åberg, Antje Jackelén och Peter Turkson, Vatikanens talesperson i klimatfrågor. Tillsammans med många andra ska de under fyra dagar ta sig an vår tids största ödesfråga utifrån olika perspektiv.

– Gör något. Gör lite till. Och lite till. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hur vi tillsammans kan bekämpa klimatkrisen och skapa en mer hållbar planet är det stora temat för årets Bokmässa, där vi kopplar ihop kultur, litteratur och vetenskap för att hjälpa oss alla att förstå världen bättre och inspirera människor till att gå – från tanke till ord till handling, säger Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.

Tema Klimatkrisen på Bokmässan arrangeras i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet samt tankesmedjan Global Utmaning, med medel från forskningsrådet Formas. Dessutom medverkar Climate Live Sweden/Fridays For Future samt en rad olika förlag och organisationer. Syftet är att stå enade framåt och inspirera fler att delta i kampen mot klimatkrisen för att möjliggöra ett fortsatt liv på denna planet. Temat tar plats på flera sätt under mässan. Mittpunkten är ett stort klimatområde i D-hallen, med Klimatscenen som given samlingsplats. Här arrangeras samtal och debatter under fyra dagar, torsdag till söndag.

– Vi är stolta över att tillsammans med Bokmässan möjliggöra en plats för fler att mötas och diskutera klimatfrågan, utifrån olika perspektiv. Min roll som forskare är att utveckla kunskap som berikar och berikas av samhället, och det är avgörande när vi går från ord till handling i en klimatomställning, säger Lisen Schultz, hållbarhetsforskare och utbildningsdirektör på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

– Litteraturen kan visa oss visioner och nå oss på ett känslomässigt plan, på ett sätt som enbart forskning inte kan. Därför är det så spännande att vara med och arrangera tema Klimatkrisen på Bokmässan. Jag hoppas på många intressanta samtal mellan författare, forskare, aktivister och representanter för civilsamhället, säger Anna Linell, programchef Klimat & Resurser på den oberoende tankesmedjan Global Utmaning.

Tema Klimatkrisen på Bokmässan 2022

Klimatområdet med Klimatscenen


Klimatområdet ligger i D-hallen på mässan, intill Mat & Livsstilsområdet. Mittpunkten i området är nya Klimatscenen, som blir en central plats för samtal och debatter om vår tids ödesfråga. Arrangörer av scenprogrammet torsdag, fredag och söndag är Bokmässan, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och tankesmedjan Global utmaning, med medel från forskningsrådet Formas, samt över tjugo förlag och organisationer. Under lördagen arrangeras programmet av Climate Live Sweden/Fridays for Future.

Ett axplock från Klimatscenen:
Torsdag 22 september kl 10.00: Bokbranschens klimatinitiativ, en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, som ska stödja den svenska bokbranschen i arbetet med att minska sin klimatpåverkan.

Torsdag 22 september kl 11.00: En strimma av hopp. Trots 30 år av internationella förhandlingar blir klimatkrisen allt djupare. Finns det något hopp när inte ens Parisavtalets klimatmål ligger i närheten av att uppfyllas?

Torsdag 22 september kl 13.00: Inte bara blommor och bin – varför är biologisk mångfald viktig i klimatomställningen? Klimatkrisen och förlusten av arter är två akuta utmaningar. Men hur hänger de ihop – kan ett rikt ekosystem skapa motståndskraft mot klimatförändringar?

Torsdag 22 september kl 15.00: Kursen – 10 lektioner för ett hållbart näringsliv. Näringslivet har en nyckelroll i omställningen. Hur ska man tänka som företagsledare?

Torsdag 22 september kl 16.30: Människan i klimatomställningen – hur går vi från klimatoro till handlingskraft? För att lyckas med omställningen måste vi förstå människors drivkrafter. Vad är det som gör att vi stoppar huvudet i sanden – och vad får oss att agera?

Fredag 23 september kl 10.00: Kan fiktion lösa klimatkrisen? Varför är det så svårt att föreställa sig framtider som är så radikalt annorlunda jämfört med dagens samhälle?

Fredag 23 september kl 12.30: Dystopier skrämmande nära verkligheten. I sina två ungdomsromaner berör Stefan Casta temat extremväder och klimatförändringar.

Fredag 23 september kl 16.30: Varför går det så långsamt i klimatpolitiken? Varför är det fortfarande så svårt att enas om det mest grundläggande: överlevnaden för livet på planeten?

Lördag 24 september kl 10.15: Röster från klimatkrisens frontlinje. Klimataktivisterna Greta Thunberg, Levi Karvonen och Mitzi Jonelle Tan om vilka röster som egentligen hörs i berättelsen om klimatkrisen.

Lördag 24 september kl 11.15: Klimatkris + kroppshets och hur de förvärrar varandra. Ett samtal om klimat, utseendefixering och sociala normer.

Lördag 24 september kl 13.00: Ett skogligt möte. Skogen, naturen, berättandet och journalistiken.

Lördag 24 september kl 13.30: Krisen under ytan: Havet som klimatlösning och hur vi kommer dit. Kan havet bidra med lösningar till klimatkrisen och hur kan havsmedvetenheten bland beslutsfattare och befolkning öka?

Lördag 24 september kl 15.45: Musikens kraft att förändra. Vilken roll spelar musik och kultur i människors liv och hur påverkar den oss att ta ställning i frågor?

Söndag 25 september kl 10.00: Sverige och klimatförändringarna.

Söndag 25 september kl 13.30: Mat på bordet – nu och i framtiden. Hur behöver vi förändra vår matproduktion och vad kan vi äta för att bromsa utsläppen?

Söndag 25 september kl 14.30: Djuren under pandemin. Vilken roll kan fåglar, myror och småkryp ha i ett samtal om en grön framtid?

Exempel på andra scener som arrangerar klimatprogram:

Grön scen, exempel:
Lördag 24 september kl 11.30 Biologisk mångfald och mänsklig enfald
Söndag 25 september kl 15.00 Klimatpsykologi: varför gör vi inte mer fast läget är så akut?

Mat och livsstil, exempel:
Torsdag 22 september kl 09.30, samt kl 16.30 Grundkurs i ekologisk matlagning
Lördag 24 september kl 15.30 Mundekullas gröna kök – närodlat, vegetariskt och hållbart

Globala Torget, exempel:
Torsdag 22 september kl 13.20 Ställ om! – Allt att vinna på ett klimatsmart liv
Fredag 23 september kl 14.40 Ecoaction – Ukrainas största miljöorganisation

Forskartorget, exempel:

Torsdag 22 september kl 14.50 Stoppa matsvinnet! – en förpackad lösning
Söndag 25 september kl 12.05 Planeten, klimatet och framtiden

Se Människan, exempel:

Fredag 23 september kl 14.00 Oceankänslan – om behov av en ny berättelse
Söndag 25 september kl 15.00 Mod och motstånd – unga utmanar och tar plats i klimatfrågan

Lärarscenen, exempel:
Lördag 24 september kl 14.00 Arter och mångfald – hur kan vi bidra till att rädda arter genom kunskap?
Lördag 24 september kl 14.30 Miljöarbetet och skolan, med Johan Rockström.

Klimatseminarier, exempel:
I drygt 20 seminarier belyser vi det akuta läget för vår planet och kopplar ihop litteratur och vetenskap.
Torsdag 22 september kl 12.00 Ecocid som internationellt brott. Med James Bhagwan, Tova Lindqvist, Jojo Mehta och Pella Thiel.

Fredag 23 september kl 12.00 Klimatomställning – hur ska vi öka tempot? Med Johan Kuylenstierna, Karin Lexén, Ann-Louise Lökholm, Svante Axelsson och Stefan Edman.
 
Lördag 24 september kl 13.00 Hur pratar vi om klimatet med de yngsta? Med Frida Berry Eklund, Martin Emtenäs, Matilda Ruta, Julia Wiberg och Kristin McMillen.

Söndag 25 september kl 12.00 Tro, vetenskap och hållbara beslut, med Peter Turkson, Greta Thunberg, Antje Jackelén och Johan Rockström.

Hope Signs – sprid klimatord och buda hem en protestskylt för klimatet
Världen över protesterar människor för att visa sitt engagemang för klimatet. För att befästa det skrivna ordet förmåga att beröra, uppröra och inspirera har Bokmässan givit välkända författare från runtom i världen i uppdrag att skriva egna protestskyltar, med målet att genom ordets kraft bemöta vår allra största utmaning: klimatkrisen. 56 författare har bidragit till samlingen, som fått namnet Hope Signs.

Hope Signs finns att beskåda på klimatområdet under Bokmässan. Ett urval finns också i ett pop-up galleri i Viktoriapassagen i Göteborg, mellan 13-25 september. En utgåva av varje skylt auktioneras ut på Tradera till och med den 25 september och pengarna som genereras doneras till Naturskyddsföreningen.

Skyltarnas design är inspirerad av värmekartors färger – som en visuell påminnelse om den globala uppvärmningen – samt de grafiska formerna från varningsskyltar, för att representera det akuta läge i vilket vi befinner oss. Kollektionen Hope Signs är ett uttryck för Bokmässans ambition att knyta ihop litteratur och vetenskap under årets tema Klimatkrisen.

Vad mer gör Bokmässan för klimatet?

– En Bokmässa präglas av sin tid. Med det akuta läget för vår planet är det oundvikligt att fundera på vad vi som Bokmässa gör för klimatet. Det kommer att märkas på årets mässa att vi blivit mer miljömedvetna. Vi serverar enbart vegetarisk mat i mässans serveringar och klimatkompenserar för tryckt material och internationella flygresor. Vi går igenom vårt evenemang och förbereder det för en klimatcertifiering. Men framför allt sätter vi klimatkrisen i fokus på våra scener och i våra seminarier, samt genom att bjuda in författare, forskare, journalister och aktivister till samtal som inspirerar till förändring, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan.

Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg, den 38:e i ordningen, pågår under 22 – 25 september 2022 och blir en storslagen återkomst på Svenska Mässan i Göteborg. Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och extrainsatta Röster från Ukraina är teman på Bokmässan 2022. Bokmässan Play är idag en integrerad del av Bokmässan, och många seminarier och scenprogram kommer att direktsändas här och även ligga kvar för att kunna tittas på i efterhand. Läs mer om Bokmässan på www.bokmassan.se

För mer information, kontakta:
Maria Rogstad Norberg,
kommunikationschef
0722-119339,
mn@bokmassan.se

Läs mer på www.bokmassan.se


Pressbilder
Greta Thunberg / Foto: Kim Jakobsen
Johan Rockström / Foto: David Ausserhofer PIK
Helen Macdonald / Foto: Norstedts
Bokmässan 2022 Tema Klimatkrisen No Planet After This / Illustrationer: Karabo Poppy
Hope Signs / Foto: Alexander Donka


Bilaga
Faktaunderlag sammanställt av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Bokmässan äger rum den 22–25 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg och på Bokmässan Play.
Teman: Sydafrika, Klimatkrisen, Crimetime och Röster från Ukraina.

   

6555 bok ikon fb
6557 bok ikon twitter
6558 bok ikon insta
6559 bok ikon linkedin


Om du inte längre vill ha våra pressmeddelanden, avregistrera dig här.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter? Läs om det i vår integritetspolicy.

Bokmässan, 412 94 Göteborg.
Hemsida | hej@bokmassan.se | 031-708 84 00
$$$open$$